Direct naar content

Inrichten van leren

Inrichten van leren

Hoe stem je pedagogiek-didactiek, in- en uitstroom, curriculum, roosters, inzet van personeel, gebruik van gebouwen en de relatie met het bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar af? Met als doel een zo hoog mogelijke leeropbrengst voor de student. Met oog voor kwaliteit, maar ook voor de kosten.

Inrichting vaak meervoudige uitdaging
Kwalitatief goed en uitdagend onderwijs, dat aansluit bij behoeften van het bedrijfsleven, de samenleving en de student. Het optimaal organiseren en inrichten van onderwijs is een tour-de-force op het snijvlak van organisatie en inhoud. Scholen staan steeds opnieuw voor de opgave passende antwoorden en doelmatige oplossingen te vinden om onderwijs persoonlijk en passend te maken.

Integrale aanpak rond de student
Binnen de integrale aanpak van KPC Groep gaat vormgeving en inrichting van het onderwijs op de eerste plaats om de ontwikkeling van iedere student. Hierbij zijn krachtige pedagogiek, uitdagende didactiek en een veilige leeromgeving leidend en bedrijfsmatige processen ondersteunend. KPC Groep adviseert en ondersteunt het (voorbereidend) beroepsonderwijs bij het realiseren van authentieke en praktijkgerichte leeromgevingen. Succesvolle aanpakken als Playing for Success en Big Picture bieden oplossingen voor de totale logistieke keten op alle niveaus in de onderwijsorganisatie en dragen direct bij aan het onderwijsrendement.

Effectieve en integrale oplossingen
Samen met  onderwijsorganisaties en bedrijven ontwerpen en implementeren we curricula en slaan we bruggen tussen de verschillende vormen van binnenschools en buitenschools leren  We kijken hierbij door een integrale bril en nemen hierin ook de onderwijslogistieke en bedrijfseconomische aspecten mee. We kennen de ‘taal’ van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. We worden onder meer ingeschakeld voor:


Praktijkvoorbeelden

Big Picture

Minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs.

Playing for Success

Terugdringen van voortijdig schoolverlaten en verminderen van leerachterstanden door buitenschools leren.