Direct naar content

Inrichten van leren

Flexibiliseren

Quickscan onderwijslogistiek

Met de invoering van competentiegericht leren staat onderwijslogistiek hoog op de agenda. Het organiseren van flexibele leerarrangementen heeft gevolgen voor het primaire proces en de ondersteunende organisatieprocessen.
Met deze quickscan kunt u snel een logistieke diagnose stellen van uw organisatie. De quickscan maakt snel inzichtelijk op welke gebieden winstpunten te behalen zijn. Deze quickscan voor de logistiek in uw onderwijsorganisatie geeft u een eerste globale inkijk in:

  • de mate van flexibiliteit van uw organisatie
  • de consistentie waarmee deze flexibiliteit over primaire proces en ondersteunende processen is ingevoerd.


Quickscan

De quickscan meet de flexibiliteit van uw organisatie op de volgende dimensies:

  • Het ontwerp van het curriculum
  • De organisatie van het primaire proces
  • De inrichting van het HRM-beleid
  • De inzet van middelen
  • De wijze van monitoren en meten.

Voor iedere dimensie zijn vragen en stellingen geformuleerd. Het invullen van deze quickscan kost u ca. 5 minuten. Een investering die loont! Na de invulling krijgt u direct een beeld van uw situatie en een overzicht van mogelijke knelpunten en kansen voor verbetering.