Direct naar content

Kernpunten wetsvoorstel vernieuwing vmbo


  • In alle leerwegen van het vmbo (BB, KB, GL en TL) worden profielen ingevoerd. Deze komen in de plaats van de huidige afdelingen en sectoren. Elk profiel zal bestaan uit een kern, profieldelen en keuzedelen
  • Tien profielen gaan het bestaande aanbod aan beroepsgerichte afdelingsprogramma’s, intra- en intersectorale programma’s vervangen. Het profieldeel vormt de helft van het beroepsgerichte examenprogramma. Het profiel wordt door middel van een centraal examen getoetst. De andere helft van het beroepsgerichte examenprogramma bestaat uit beroepsgerichte keuzedelen. Deze maken onderdeel uit van het vrije deel van het onderwijsprogramma. Keuzedelen worden met een schoolexamen afgesloten.
  • Loopbaanoriëntatie- en begeleiding is een verplicht onderdeel van elk beroepsgericht examenprogramma.
  • Het aanbieden van profielen is aan licenties gebonden. Het huidige toegestane en bekostigde aanbod van een school wordt omgezet naar een nieuw aanbod van profielen. Het aanbieden van keuzedelen is niet aan licenties gebonden.
  • De profielen ‘Media, vormgeving en ICT’ (MVI) en ‘Maritiem en Techniek’ zijn uitgezonderd van onderhandeling via een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en staat alleen open voor scholen die het examenprogramma grafimedia of de ict-leerroute aanbieden (MVI) en scholen die nu de afdelingen Rijn kunst en binnenvaart of Haven en vervoer aanbieden.
  • Zogenaamde inactieve afdelingen verdwijnen, scholen die het programma Dienstverlening en Producten aan willen bieden kunnen geen onderliggende profielen in stand houden. Alleen actieve afdelingen worden omgezet in profielen.
  • Het aanbieden van het profiel ‘dienstverlening en producten’ door een agrarisch opleidingscentrum (AOC) is afhankelijk van goedkeuring via het betreffende RPO.
  • Voor de TL betekent dit wetsvoorstel vooralsnog alleen een naamswijziging. De TL heeft wel profielgebonden algemeen vormende vakken maar geen verplicht beroepsgericht examenprogramma.