Direct naar content

Praktisch implementatiemodel vernieuwing vmbo

KPC Groep heeft een implementatie-model ontwikkeld dat scholen kan helpen bij het invoeren van de nieuwe examenprogramma’s vmbo, maar ook inzicht kan geven in waar de school staat en welke stappen er nog gezet moeten worden.

Dump model vmboLeerling centraal
Centraal in het model staan de leerling en de docent, omdat uitgangspunt is dat het onderwijs er is voor de leerling en de docent de belangrijkste rol in de school heeft als het gaat om het verwezenlijken van de doelen van het onderwijs.

Klik op afbeelding om te vergroten

Vier aspecten
Voor het invoeren van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo is het van belang dat de school aandacht besteedt aan vier aspecten: visie, onderwijsaanbod, inrichten van het onderwijs en organisatie van het onderwijs.

Samenhang
Het startpunt voor invoering van de vernieuwing is wellicht idealiter de visie, maar ook andere startpunten zijn mogelijk. Van belang is wel dat de school zich realiseert dat alle vier de aspecten uiteindelijk met elkaar samenhangen en dat het voor een goede invoering van de vernieuwing noodzakelijk is dat de vier aspecten in samenhang vorm krijgen. 

Beslispunten
In het model worden de vier aspecten verder toegelicht. In het overzicht met beslispunten wordt nog verder geconcretiseerd welke besluiten de school voor elk aspect zou moeten nemen.

Vul onderstaande gegevens in om de beslispunten vernieuwing vmbo te downloaden.
*
*
*
*
*