Direct naar content

Kwaliteit team en docent

Kwaliteit, team en docent

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Niet voor niets staan professionalisering, het bouwen aan een professionele cultuur en het verbinden van het beroepsonderwijs met het vmbo, het hbo en het bedrijfsleven hoog op de agenda van de overheid en het beroepsonderwijs. De tendens is dat de docent daarbij onderdeel is van een resultaatverantwoordelijk team. In het mbo is dit zelfs opgenomen in het nieuwe cao. De komst van het lerarenregister versterkt de positie van de ontwikkelingsgerichte docent.

Duurzame maatregelen
Goed zorgen voor het professioneel kapitaal vraagt om duurzame maatregelen. Maatregelen die zorgen dat de school een lerende organisatie kan zijn. Het is dan belangrijk dat leeractiviteiten niet op zichzelf staan. Om de impact van leerpraktijken te vergroten is verbinding nodig met organisatiedoelen, teamdoelen en de ontwikkelingsbehoefte van medewerkers. Ook korte termijn interventies zoals trainingen voor docenten, coaching, projecten, teamontwikkeling en werkconferenties horen dus aan te sluiten bij de onderwijspraktijk en de koers van de school.

Oog voor verschillende rollen
Voor KPC Groep is de basis voor effectieve professionalisering van leraren een goed leerklimaat met professionele ruimte voor de docent, met erkenning voor informeel leren, waar leren op de werkplek mogelijk is, waarin formele leerpraktijken een gedeeld eigenaarschap kennen van leraren en schoolleiding en waarin ondernemende leraren worden gewaardeerd. Een klimaat waarin de schoolontwikkeling, teamontwikkeling en de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap hand in hand gaan. KPC groep houdt er in haar aanpak rekening mee dat mensen werken en leren als individu, als teamlid en lid van professionele netwerken en als medewerker van de schoolorganisatie.

Uitdagende en resultaatgerichte oplossingen
Samen met klanten bouwt KPC groep aan uitdagende leertrajecten. KPC Groep gaat daarbij indringende gesprekken niet uit de weg en denkt out-of-the-box. We verzorgen snelle en directe interventies, begeleiden persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling (coaching), ontwikkelen een veilig pedagogisch klimaat via training en follow up in de vorm van leerkringen, ondersteunen de opzet van praktijkgericht onderzoek door docenten en we helpen bij het vormgeven en uitvoeren van eigentijdse professionaliseringsprogramma’s. KPC Groep is erop gericht om het functioneren en presteren van onderwijsprofessionals te verbeteren en de opbrengsten van leerlingen, docenten en scholen te vergroten.

Artikelenreeks vakmanschap

 

Praktijkvoorbeelden

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Sociale innovatie

Leer meer over één van de meest kansrijke en productieve vormen van teamontwikkeling.

Factsheet resultaatverantwoordelijke teams

Inzicht in drijfveren

Onze adviseurs zijn gecertificeerd voor diverse instrumenten die de drijfveren, denkvoorkeuren en stijlen van individuen en teams in kaart brengen. Deze tests zetten we steeds vaker in bij sollicitaties, teambuilding, conflicthantering, coaching en persoonlijke ontwikkeling.