Direct naar content

Investors in People (IiP)

Kwaliteit, team en docent

Hoe kunt u als werkgever uw medewerkers 'boeien en binden'? Hoe koppelt u de ambities van uw medewerkers aan de doelstelling van uw organisatie? Investors in People is een effectieve methode die de doelstellingen van de organisatie afstemt op de ontwikkelingsactiviteiten van de medewerkers.

Continue organisatieontwikkeling
Bij Investors in People gaat het om organisatieverbetering naar opbrengstgerichter werken en de continue zorg daarvoor. Inzet en betrokkenheid van medewerkers zijn de spil in die ontwikkeling. Uw organisatie doorloopt vijf stappen: inventarisatie, actie, assessment, het verkrijgen van het keurmerk en ten slotte continue verbetering.

Resultaatgericht
Investors in People zorgt voor opbrengstgerichte ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie. Welk resultaat mag u van dit programma verwachten?

  • Meer bewustzijn van gezamenlijke doelstellingen
  • Meer bevlogenheid
  • Beter inspelen op verandering naar bijvoorbeeld opbrengstgericht werken
  • Betere communicatie
  • Medewerkers actiever bezig met eigen loopbaan/bekwaamheidsdossier
  • Impuls lerende organisatie

Download

Contact met adviseur

Quick scan