Direct naar content

Teamontwikkeling door sociale innovatie

Kwaliteit, team en docent

Programmering, curriculumontwerp, planning en roostering. Teams spelen een steeds belangrijkere rol als het gaat om het organiseren van het beroepsonderwijs. Een ontwikkeling die door de directe relatie met het primaire proces op een positieve manier kan bijdragen aan de leeropbrengst.

Voordelen sociale innovatie

  • Onderzoekende en ondernemende teams (van binnen naar buiten)
  • Betere aansluiting bij bedrijven en maatschappij (toename wederzijds begrip gebaseerd op gedeelde visie)
  • Afgestudeerden zijn beter en sneller inzetbaar (minder inwerktijd)


Innoveren met stakeholders
In tegenstelling tot technische innovatie stelt sociale innovatie de mens centraal. Omdat sociale innovatie altijd plaatsvindt samen met het onderwerp van de verandering (docent) en de stakeholders, is het één van de meest kansrijke en productieve vormen van teamontwikkeling. De ideeën voor innovatie komen immers van de eigen mensen.

Vertrouwen in teams en stakeholders
Sociale innovatie is in de basis gericht op verbinding. Ontwikkelingen ‘buiten’ vertalen in kansen voor ‘binnen’. Het vermogen om als onderwijsorganisatie sociaal te innoveren is in hoge mate afhankelijk van twee succesfactoren: een toename in verantwoordelijkheden en een afname in controle. Samengevat gaat het dus om vertrouwen in teams en stakeholders.

Wat doet KPC Groep met sociale innovatie?
Binnen verandertrajecten zoals de vernieuwing van de examens in het vmbo, het optimaliseren van de verbinding tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs of het stroomlijnen van de beroepskolom maakt KPC Groep regelmatig gebruik sociale innovatie om gezamenlijk doelstellingen te formuleren, draagvlak te creëren en te zorgen voor betrokkenheid.

Innovatiescan

De innovatiescan meet het innovatievermogen van uw onderwijsorganisatie.

Innovatiescan

 

Whitepaper

KPC Groep schreef een whitepaper over innoveren in het beroepsonderwijs.