Direct naar content

Loopbaanleren

Loopbaanleren

Loopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten. Het beroepsonderwijs is volop bezig met het realiseren van praktijkgestuurd en vraaggericht onderwijs. Op het gebied van praktijksturing worden slagen gemaakt. De vraaggerichtheid van het beroepsonderwijs blijft achter.

Infographic Loopbaanleren

De infographic loopbaanleren is één van de opbrengsten van de bijzondere leerstoel leeromgeving & -loopbanen waar KPC Groep nauw bij betrokken is. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan. Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Loopbaanleren betekent

  • jongeren leren keuzes te maken
  • jongeren leren te reflecteren op hun loopbaancompetenties
  • optimale talentontwikkeling van leerlingen


Expertises
KPC Groep is partner voor organisaties die zich willen ontwikkelen van een lesgevende omgeving naar een loopbaanleeromgeving. We kunnen hierbij putten uit eigentijdse inzichten en moderne instrumenten. Zo werken we samen met MBODiensten, VO-raad, scholen in het vo en mbo, lector Frans Meijers van de Haagse Hogeschool. Daarnaast is KPC Groep mede-initatiefnemer en mede- financier van de bijzondere leerstoel leeromgeving- & loopbanen en werkt in die hoedanigheid actief samen met Marinka Kuijpers.

Ondersteuning
KPC Groep ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van loopbaanleren. Drie aspecten staan hierin centraal: de leeromgeving, de leerling, de docent. Scholen kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • 0-metingen naar de stand van zaken van loopbaanbegeleiding
  • strategische advisering over implementatie
  • trainingen voor docenten en praktijkbegeleiders

Praktijkvoorbeelden 

 

BPV langs de meetlat van LOB


Contact met adviseur

Professionalisering LOB

De Loopbaangroep professionaliseert decanen, mentoren en vakdocenten op het gebied van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). KPC Groep is partner binnen dit initiatief van Marinka Kuijpers.

Loopbaangroep

 

lobsocialemedia.nl

Handreiking met lesideeën, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie voor de introductie van social media als loopbaaninstrument.

lobsocialemedia.nl

Achtergrondartikel