Direct naar content

Vakmanschap

Beroepsonderwijs zoals het bedoeld is
Vakmanschap staat in de schijnwerpers. Dat was de afgelopen decennia wel anders. Sinds de vroege jaren negentig is veel aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een kenniseconomie en de professionalisering van kenniswerkers. Maar een duurzame economie moet niet alleen een kenniseconomie zijn, maar ook een maakeconomie. 

Er wordt regelmatig aandacht voor vakmanschap gevraagd met verwijzingen naar situaties waarin dat vakmanschap verloren gegaan is. Situaties waarin bijvoorbeeld de bureaucratie ‘goed werk’ door vaklieden in de weg staat. Of sterker nog: situaties waarin het vakmanschap door bureaucratie of door automatisering afkalft. Gelukkig lijkt het erop dat ondernemers, overheden en opleiders het vakmanschap weer op waarde weten te schatten. De ambachtelijke zzp’er wordt als een belangrijke economische kracht gezien. Nieuwe generaties en nieuwe werkers ontwikkelen ook nieuwe vormen van vakmanschap. 

Belang van de lerende 
Professionals in de publieke dienstverlening, zoals leraren, politiemensen en verpleegkundigen willen terugkeren naar de kern van hun vak. Bestuurders in de publieke dienstverlening realiseren zich in toenemende mate, getuige hun belangstelling voor Sinek’s ‘Golden Circle’, Hart’s ‘Verdraaide organisaties’ en Kunneman’s ‘Normatieve professionalisering’, dat in het onderwijs en andere sectoren organisaties zijn doorgeschoten. Door bijvoorbeeld schoolbesturen en leraren wordt erkend dat de bedoeling uit het oog is verloren en dat er iets moet gebeuren om het onderwijs weer vanuit het belang van de lerende vorm te geven. Het besef groeit dat wanneer de complexiteit toeneemt meer regels daarbij niet helpen. Wat wel helpt is kunnen en durven vertrouwen op de passie, de talenten, en de betrokkenheid, kortom het vakmanschap, van de leraar.

Ondersteuning

 • KPC Groep helpt scholen, lerarenteams en leraren weer in verbinding te komen met de beroepen waarvoor wordt opgeleid.
 • KPC Groep helpt scholen bij het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams en teams die het venster op de buitenwereld open hebben.
 • KPC Groep helpt scholen bij het ontwikkelen van ‘broedplaatsen’ waar leraren, vakexperts uit bedrijven en studenten samen werken, samen leren en steeds betere vakmensen te worden.
 • KPC Groep ondersteunt de professionele dialoog tussen leraren, tussen leraren en schoolleiders en tussen leraren en bedrijven.
 • KPC Groep ontzorgt opdrachtgevers door als projectleiders, begeleiders en experts bij te dragen aan de inrichting van het leren in de beroepskolom, versterken van loopbaangerichte leeromgevingen en de professionalisering van leraren beroepsonderwijs.

Waarom opdrachtgevers voor KPC Groep kiezen

De adviseurs van KPC Groep:

 • combineren een stevige kennis van beroepen waarvoor wordt opgeleid wordt aan kennis over het inrichten van leeromgevingen.
 • komen niet met modellen van buiten maar gaan op een waarderende manier aan de slag met de docent als maker.
 • leveren vraaggericht en ‘hands-on’ ondersteuning.
 • hebben state of the art kennis van en ruime ervaring met professionalisering van vakmensen.
 • hebben verstand van leren en gevoel voor mensen.

Resultaten

 • Uniek beroepsonderwijs dat vakmensen voor de toekomst aflevert.
 • Duurzame netwerken met het bedrijfsleven.
 • Duurzame netwerken met aanleverende en afnemende scholen.
 • Eigentijds professionaliseringsbeleid.
 • Docenten die als onderwijsvakman weer in hun kracht komen.

Interessante publicaties over vakmanschap
Ton Bruining maakte van 2013-2015 voor het vakblad Opleiding & Ontwikkeling een reeks artikelen over vakmanschap. Bekijk een korte samenvatting van de publicaties en de downloads van de in O & O verschenen artikelen.

Directeur/adviseur beroepsonderwijs