Direct naar content

VMBO

Werk maken van vernieuwing
Vernieuwing examenprogramma’s; differentiëren; klassenmanagement; een veilig en motiverend leerklimaat; loopbaanleren. Vernieuwingen en ambities met veel impact voor het vmbo.

Vraagstukken vanuit het VMBO-veld waarvoor we worden ingeschakeld zijn onder meer:

  • Hoe realiseren we eigentijds VMBO-onderwijs? En hoe betrekken we het bedrijfsleven of werkveld daarbij?
  • Hoe gaan we om met de diversiteit van leerlingen die door de keuzezakken bij elkaar komen?  
  • Hoe geven we vorm aan klassenmanagement in het vernieuwde VMBO?
  • Hoe kunnen we de leer- en ontwikkelvragen van onze docenten vertalen naar programma’s voor professionalisering?
  • Hoe zetten we verdere stappen op het gebied van LOB? Hoe komen we tot een doorlopende leerlijn LOB en een adequaat loopbaandossier binnen onze school?
  • Wat betekent  het leveren van maatwerk voor de rol  en taken van vakdocenten en mentoren?
  • Hoe gaan we om met de verschillen in onderwijsbehoeften en leerstijl van onze leerlingen? 
  • Hoe krijgen we een scherp beeld van de veiligheidssituatie en -beleving op onze scholen? 
  • Hoe verbeteren we het pedagogisch klimaat en de betrokkenheid van ouders?
  • Hoe positioneren we ons VMBO-T  en zorgen we voor uitdagend onderwijs dat recht doet aan onze leerlingen? 

Samenwerken met KPC Groep

Onze adviseurs kennen de actuele ontwikkelingen binnen het VMBO én zijn thuis in context van de scholen. We staan met beide benen in de praktijk. Onze dienstverlening is altijd maatwerk. We werken op alle niveaus van de organisatie: van docentenniveau tot bestuurlijk niveau. 

Graag gaan we met u in gesprek. U kunt contact opnemen met: 


Contact met adviseur

Scholen over LOB