Direct naar content

Big Picture

Big Picture

Gemotiveerde leerlingen, minder drop outs en spijbelaars en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs: de Amerikaanse Big Picture-scholen maken het waar met een onderwijsontwerp dat zij ‘One kid at a time’ hebben gedoopt. Een onderwijsontwerp dat in Nederland onder de noemer "Onderwijs persoonlijk maken" navolging krijgt in het voortgezet onderwijs. Deze sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs leidt tot minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs.Big Picture op CSG Prins Maurits in Middelharnis


Passend door passie
Big Picture Learning ontleent zijn kracht aan de wijze waarop het verbinding weet te leggen tussen de persoonlijke interesse van de leerling, de maatschappij en het onderwijs-leerproces. Het talent en de passie van de leerling sturen het leerproces. Het onderwijs is kleinschalig en sluit aan bij belevingswereld van de leerling. Dit persoonlijk onderwijs is uitdagend voor alle leerlingen! 
Scholen met leerlingen die "niet makkelijk" leren hebben het concept al omarmd. Maar ook scholen met hoogdbegaafde leerlingen passen Big Picture Learning enthousiast toe. Voor de laatste groep is een speciaal programma, Big Picture Highbrows, ontwikkeld. 

Schema Big Picture
Hieronder ziet u kort en schematisch wat Persoonlijk leren inhoud en wat de resultaten op korte en lange termijn zijn. Wilt u zich verder verdiepen? Kijk dan bij de publicaties die KPC Groep op dit terrein heeft uitgebracht.

BPL_logic

In de pers 

Contact met adviseur

Like Big Picture? Like Leo!

Meer weten over persoonlijk leren? Op Facebook vertelt Leo wat ze allemaal meemaakt op haar Big Picture school.

 

Reizen

KPC Groep organiseert jaarlijks studiereizen naar Big Picture Learning in de VS.

Blog studiereizen

Benieuwd wat er tijdens een Big Picture studiereis allemaal gebeurt? Lees onze blog.

Big Picture Week

Tijdens de derde Big Picture Week 'Met persoonlijk leren naar optimaal presteren' in november 2011 was er aandacht voor key-notes en praktijkverhalen. De dag werd geopend door Elliot Washor (medeoprichter van Big Picture Learning USA).  

Publicaties

Wilt u zich verder verdiepen in Big Picture? Kijk dan bij de publicaties die KPC Groep op dit terrein heeft uitgebracht.

Onderzoek

Onderzoek Big Picture Learning en de competenties van docenten.