Direct naar content

KPC Groep

Over KPC Groep

Wie we zijn
KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. De kern van ons werk is het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van leren en opleiden. Altijd samen met opdrachtgevers. We geloven in de kracht van mensen in het onderwijs als bron voor verbetering en innovatie.

Als dienstverlener richten we ons vooral op onderwijsorganisaties in het:

 
Ook werken we voor samenwerkingsverbanden. Verder zijn we actief op de snijvlakken van onderwijs, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, jeugdzorg en overheden. Onze focus ligt met name op vraagstukken binnen en in relatie tot het primair proces van leren en opleiden. We benaderen de vraagstukken van opdrachtgevers vanuit drie (samenhangende) invalshoeken:

  • Primair proces
  • Organisatie
  • Organisatieomgeving

Hierdoor zijn we in staat duurzame oplossingen te creëren. Onze langdurige samenwerking met een groot aantal opdrachtgevers bewijst dat onze aanpak gewaardeerd wordt.

Gedreven en gefundeerd
De passie voor leren en ontwikkelen zit in onze genen. Binnen KPC Groep organiseren professionals zich in adviesgroepen rondom de vraagstukken van vandaag en morgen in het onderwijsveld. In de adviesgroepen is diepgaande kennis aanwezig van thema’s en vraagstukken in de verschillende onderwijssectoren. Binnen en tussen de adviesgroepen worden krachtige combinaties in dienstverlening gemaakt. Vanuit onze kennis- en ervaringsbasis helpen we opdrachtgevers gefundeerde beslissingen te nemen in keuzeprocessen rond het verbeteren van leren en opleiden. 

Kennis delen
Onze oorsprong geeft voorsprong. We zijn reeds decennia geworteld in het onderwijsveld en actief op landelijk, regionaal én lokaal niveau. Onze scoop geeft onze opdrachtgevers toegang tot (kennis)netwerken, best practices van andere scholen en state-of-the art kennis. Door het delen van kennis kunnen we verbeteringen en innovaties versnellen en  behapbaar én betaalbaar maken. 

Maatwerkoplossingen
Onze adviseurs verstaan de kunst om aan te sluiten bij de specifieke context en het ontwikkelproces van opdrachtgevers. We staan als adviesorganisatie voor echt maatwerk. We bieden integrale dienstverlening. Naast advies maken onderzoek en professionalisering op de werkplek onderdeel uit van onze activiteiten. Met verstand van leren en gevoel voor mensen creëren we waarde voor onze opdrachtgevers. 

Innovatie
Anno nu zijn de ontwikkelingen in het onderwijs complexer dan ooit. Thema’s als ‘meer met minder’, ‘professionalisering’, ‘onderwijsrendement’ vergen van onderwijs(leiding)gevenden nieuwe antwoorden. KPC Groep speelt in die zoektocht naar nieuwe innovatieve benaderingen vaak een voortrekkersrol. Voorbeelden hiervan zijn de leercentra Playing for Success (samenwerking onderwijs en betaald voetbal), de ontwikkeling van tienercolleges (leerprogramma voor leerlingen van 10-14 jaar), het onderwijsconcept Big Picture en nieuwe vormen van onderwijsorganisatie. Ook ontwikkelen we uitgangspunten voor rijke leeromgevingen.

Verbindingen en netwerken
KPC Groep is een netwerkorganisatie pur sang. We werken samen met dienstverleners met aanvullende expertises. Op het terrein van kennisontwikkeling hebben we verbindingen met universiteiten en kenniscentra. Enkele van onze adviseurs zijn tevens actief als lector.

Mensen met een missie
Ondernemerschap en dienstbaarheid aan de samenleving gaan bij KPC Groep hand in hand. Ons werk is via onze interventies en activiteiten voor en met  onderwijsorganisaties uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van kinderen, leerlingen en studenten. Zo dragen we bij aan het beste halen uit de talenten en mogelijkheden van ieder individu. We werken niet uit winstbejag. Het financieel rendement uit onze dienstverlening ‘lekt niet weg’ maar investeren we in kennisontwikkeling die weer ten goede komt aan het onderwijs zelf.

KPC Groep is ISO-9001 gecertificeerd. We beschikken over  een CEDEO-erkenning voor onze (open en op maat) trainingen. Deze is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoeken. BedrijfsOpen en Maatwerk FC website 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en publicaties? Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Calamiteitenteam

Voor gratis advies, als uw school geconfronteerd wordt met een calamiteit.

Interim-management

Naast de reeds gangbare vorm van interim-management biedt KPC Groep ook ondersteuning in de vorm van een co-manager aan.

Corporate flyer KPC Groep

KPC Groep in RTL 4 programma Lifestyle Experience