Direct naar content

Innovatie

Anno nu zijn de ontwikkelingen in het onderwijs complexer dan ooit. Thema’s als ‘meer met minder’, ‘professionalisering’, ‘onderwijsrendement’ vergen van onderwijs(leiding)gevenden nieuwe antwoorden. KPC Groep speelt in die zoektocht naar nieuwe innovatieve benaderingen vaak een voortrekkersrol. Voorbeelden hiervan zijn de leercentra Playing for Success (samenwerking onderwijs en betaald voetbal), de ontwikkeling van tienercolleges (leerprogramma voor leerlingen van 10-14 jaar), het onderwijsconcept Big Picture en nieuwe vormen van onderwijsorganisatie. Ook ontwikkelen we uitgangspunten voor rijke leeromgevingen.