Direct naar content

Draaiboeken calamiteiten

Een goed en op maat gemaakt draaiboek is van groot belang wanneer de school te maken krijgt met een dramatische gebeurtenis, zoals zelfmoord, overlijden en ernstige geweldsincidenten. Een draaiboek geeft houvast in paniektijden en helpt scholen zicht te houden op de aspecten die bij calamiteiten een rol spelen.
Een draaiboek moet liefst in meerdere exemplaren in en buiten de school aanwezig zijn op plaatsen die iedereen bekend zijn. Het moet duidelijke aanwijzingen voor handelingen en zo compleet mogelijke (adres-)gegevens bevatten: mensen die ten tijde van een calamiteit moeten worden gewaarschuwd, liefst met naam en toenaam.

Het ligt voor de hand deze gegevens regelmatig te actualiseren. Een draaiboek is geen stoffig instrument: er moet immers mee worden gewerkt. Vrijwel iedere keer wanneer het nodig is om het draaiboek te gebruiken, blijkt achteraf dat er aanpassingen nodig zijn. Een draaiboek wordt immers altijd weer achterhaald door de werkelijkheid.

Stappenplan ontwikkelen draaiboek

  • Opstellen concept draaiboek.
  • Bespreken en vaststellen van het draaiboek met het personeel.
  • Vaststellen wie in geval van calamiteiten de leiding heeft.
  • Wie maken deel uit van het crisisteam?
  • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het crisisteam?
  • Persvoorlichter benoemen.
  • Op welke externe deskundigen kan een beroep worden gedaan?
  • Draaiboek ligt klaar op (vaste) plekken en in digitale vorm.


Voorbeeld draaiboeken en checklisten
De draaiboeken en checklisten zijn handige hulpmiddelen voor scholen als ze geconfronteerd worden met sterfgevallen, seksueel misbruik of andere rampen.

Checklist opvang bij een calamiteit
De lijst is afgeleid van de checklist uit de brochure: 'Als een ramp de school treft' en bevat aandachtpunten bij de opvang van een calamiteit. De draaiboeken en checklisten zijn handige hulpmiddelen voor scholen als ze geconfronteerd worden met sterfgevallen, seksueel misbruik of andere rampen.  

  

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan
Door het ROC Oost-Nederland is met onderstaand rampen(bestrijdings)plan een begin gemaakt om een samenhangende veiligheidsbeleid op te zetten. Dit plan kan dienen als basis voor een eigen rampen- en rampenbestrijdingsplan.  

  

Draaiboek bij ziekte en overlijden
Hoe kan de school handelen bij het overlijden van een leerling? Veel scholen in het primair onderwijs vinden het prettig een draaiboek te hebben. 

  

Draaiboek bij familiemoord
Dit draaiboek is een ontwikkeld door Basisschool St.Joseph in Berghem en gebaseerd op de ervaringen die zij hebben opgedaan na een tragische familiegebeurtenis.   

  

Een scenario voor verdriet en rouw
Hoe kan de school handelen bij het overlijden van een leerling en, met enig vertaalwerk, bij het overlijden van een leraar of een andere medewerker? Onderstaand overzicht kan dienen als basis voor een draaiboek voor het voortgezet onderwijs. 


Checklist ongewenste seksuele handelingen
Deze checklist is te gebruiken als een medewerker van een school van ongewenste seksuele handelingen wordt beschuldigd.   

 

Aandachtspunten bij de ontvoering van een leerling
Een schooldirecteur die te maken kreeg met de ontvoering van een leerling zette een aantal aandachtpunten op een rij.  


Contact met adviseur