Direct naar content

Links bij calamiteiten

Links bij Calamiteiten
http://www.crisisnet.nl
Crisisnet

http://www.ivp.nl
Instituut voor Psychotrauma

http://www.impact-kenniscentrum.nl
Landelijk kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen

Leerlingbegeleiding algemeen
http://www.nvs-nvl.nl/sites/index.asp
Nederlandse Vereniging voor Leerlingbegeleiding (NVL)

http://smhp.psych.ucla.edu/resource.htm
Center for Mental Health in Schools

http://www.jeugdzorg.nl
Hét expertisecentrum over jeugd en opvoeding.

http://leerlingbegeleiding.startpagina.nl
Startpagina leerlingbegeleiding

http://leerlingbegeleiding.startkabel.nl
Startkabel leerlingbegeleiding

http://www.kennisnet.nl/thema/leerlingzorg
Kennisnet leerlingzorg

Ziekte-dood-verlies
http://www.achterderegenboog.nl  
Website van Stichting Achter de Regenboog met informatie voor diverse leeftijden.

http://www.devav.nl  
Website van de Vereniging Achterblijvers van vermisten.

http://www.in-de-wolken.nl 
Website met informatie voor en over rouwende kinderen en jongeren, met tips, literatuurlijsten en webwinkel met boeken over rouw bij jongeren.

http://www.kankerspoken.nl  
Website voor kinderen en jongeren die een ouder hebben met kanker.

http://www.missingyou.be  
Website voor jongeren die iemand verloren hebben door de dood met een forum om te chatten met lotgenoten.

http://www.psychowijzer.nl  
Webpagina van Psychowijzer van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid. Hier zijn ook diverse brochures over depressie te bestellen.

http://www.rodekruis.nl  
Website van het Meldpunt Vermisten van het Nederlandse Rode Kruis.

http://www.verliesverwerken.nl  
Website van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR).

http://www.vermist.nl  
Website van het Trosprogramma met o.a. een vermistenbestand.

http://www.vermistepersonen.nl  
Informatie over uit Nederland afkomstige personen.

http://www.vokk.nl  
Website van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Pagina voor jongeren, Lef, een tijdschrift voor jongeren en diverse publicaties.

http://www.zelfmoordpreventie.be  
Vlaamse site van het Centrum ter preventie van zelfmoord.

http://www.verliesverwerken.nl  
Website van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR).

Geweld 
http://www.kindermishandeling.info  
Website van Expertisecentrum Kindermishandeling dat deel uitmaakt van NIZW Jeugd.

http://www.lbr.nl  
Website van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.

http://www.minocw.nl/veiligeschool/  
Op deze site is informatie te vinden over meldplicht en aangifteplicht. De brochure hierover is te downloaden.

http://www.ppsi.nl  
Website Project Preventie Seksuele Intimidatie. Op deze website zijn informatiebladen te downloaden. Ook zijn er publicaties over seksuele intimidatie en seksueel geweld te vinden.

http://www.psychowijzer.nl  
Webpagina van Psychowijzer van het Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheidszorg.

http://www.schoolenveiligheid.nl  
Website School en veiligheid met informatie, scholing en links.

http://www.sjn.nl/kindermishandeling  
Webpagina van de Stichting Jongeren.

http://www.stopkindermishandeling.nl  

http://www.oudersvaneenvermoordkind.nl  
Website van de Vereniging Ouders van een vermoord kind (VOVK).

Intimidatie
http://www.blixum.nl  
Informatie over loverboys.

http://www.kindertelefoon.nl  
Met aparte pagina over pesten.

http://www.lover-boys.nl  
Website met informatie voor meisjes zelf met de te downloaden brochure Gevaarlijke liefde. Met informatie over het lespakket Gedwongen liefde.

http://www.pestweb.nl
  
http://www.pesten.net  
Informatie over pesten en geweld met een advieslijn.

http://www.scharlakenkoord.nl  
Website van de christelijke organisatie rond preventie, straatwerk en hulpverlening rond prostitutie.

http://www.sjn.nl/pesten  
Pestpagina van de Stichting Jeugdinformatie Nederland.

http://www.seksuelevorming.nl  


http://www.schoolenveiligheid.nl  
Website van het Centrum School en Veiligheid.

http://www.weerbaar.info  
Materiaal voor sociale weerbaarheid en pesten.

Overig
http://www.brandwonden.nl  
Site van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

http://www.changingfaces.org.uk  
Website met een te downloaden Teachers Guide.

http://www.kindenbrandwond.nl  
Voor aanvullende behandeling en zorg.

http://www.schoolenveiligheid.nl  
Website van het Centrum School en Veiligheid.

http://www.brandwondenvereniging.nl/  
Vereniging van Mensen met Brandwonden.

Contact met adviseur