Direct naar content

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs staat voor uitdagingen als werken aan leerlijnen, opbrengstgericht werken, arbeidstoeleiding, kwaliteitszorg en professionalisering. Ook de komst van onder meer entree-opleidingen en de stelselwijziging passend onderwijs stelt school- en afdelingsleiders in het Praktijkonderwijs voor belangrijke keuzes.

Vragen en uitdagingen die antwoorden, ideeën en praktijkgerichte oplossingen vergen. Dit uiteraard gestoeld op een bij de organisatie passende strategie. Gestructureerd ‘naar buiten kijken’ is een belangrijke component hierbij.

Praktijkonderwijs

Thuis in het Praktijkonderwijs
Door onze jarenlange ervaring kunnen we de strategische issues die spelen in het Praktijkonderwijs ‘afpellen’ en tot de essentie terugbrengen. Onze adviseurs kennen de specifieke issues en speelvelden van het Praktijkonderwijs en kunnen vanuit hun ‘helicopterview’ opdrachtgevers ondersteunen rond thema’s op het gebied van o.a. schoolontwikkeling, arbeidstoeleiding en netwerkvorming. Steeds met de blik gericht op het primair proces.

Expertisegebieden KPC Groep
Opdrachtgevers schakelen ons onder meer in voor vraagstukken als:

  • Hoe brengen we ons onderwijsaanbod in relatie tot de uitstroomprofielen?
  • Opbrengstgericht werken: hoe realiseren we dit in de klas en in de school?
  • Het IOP; hoe maken we dit concreet en praktisch?
  • Hoe betrekken we de leerling bij zijn eigen ontwikkelingsproces?
  • Wat betekenen de entree-opleidingen voor onze school?
  • Hoe realiseren we passende arbeidstoeleiding?
  • Via welke strategie kunnen we onze expertise het beste delen met andere partijen?

 
Samenwerken met KPC Groep

Met verstand van leren en gevoel voor mensen creëren we toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. Als verbinder en vertaler van landelijke ontwikkelingen en thema’s naar de specifieke schoolcontext, als expert op het gebied van o.m. arbeidstoeleiding en klassenmanagement, als co-ontwikkelaar van nieuwe aanpakken. Maar ook als critical friend die op de school ‘in de klei gaat staan’ en opdrachtgevers met vernieuwende inzichten inspireert om vanuit andere perspectieven na te denken over belangrijke thema’s of vraagstukken.

Meer weten over duurzame arbeidsparticipatie leerlingen PrO? Klik hier

Praktijkvoorbeelden

Contact met adviseur

Contact met adviseur

SVA: docententrainingen en branchegerichte cursussen

Website SVA

 


Kijk op www.scholingvoorarbeid.nl

Onderzoek naar IOP in het PrO en lwoo

Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo    

Onderwijs persoonlijk maken in het praktijkonderwijs