Direct naar content
Praktijkonderwijs

Arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding, op ontdekking in uw regio
U timmert aan de weg met de warme overdracht van uw leerlingen naar passend werk of vervolgonderwijs. Zorgt u ook voor een warme ontvangst in het bedrijfsleven? Om de cultuurkloof tussen bedrijfsleven en praktijkonderwijs te overbruggen adviseert KPC Groep u meer van buiten naar binnen te denken. Ga op ontdekkingstocht in uw regio.

Laat uw netwerk voor u werken
In uw netwerk zitten altijd instanties als de gemeente, het UWV, Mee. Vergeet ook de reïntegratiebedrijven niet.  Misschien wel uw belangrijkste contacten heeft u in het bedrijfsleven. Uw leerlingen lopen daar stage en vinden daar in de toekomst werk. Om bedrijven aan uw school te binden moet uw onderwijs wel goed aansluiten bij hun behoefte. Word lid van netwerken in het bedrijfsleven maar haal de bedrijven ook zo veel mogelijk de school in. Betrek ze bij branchegerichte cursussen of voer orders voor hen uit in uw leerwerkplaats. Misschien kunt u via deze contacten de modernste productietechnieken naar uw school toe halen.

Contact met het roc
Ook uw contacten met het roc zijn belangrijk omdat u daarmee de scholingsmogelijkheden van uw leerlingen vergroot en dus ook hun kans om werk te vinden. Door cursussen te volgen op het roc groeit de kans op doorstroom naar het assistenten niveau. Sommige roc’s geven cursussen en examens op de scholen voor Praktijkonderwijs in hun omgeving. De veiligheid en de bekendheid met roc’s uit uw eigen omgeving heeft een positief effect op de resultaten van de leerlingen.

En het vmbo
Ook samenwerking met de vmbo scholen vergroot de scholingsmogelijkheden van leerlingen. Misschien kunnen ze programmaonderdelen of cursussen op het vmbo volgen. Misschien biedt deze samenwerking ook weer een kans om de faciliteiten van het vmbo te gebruiken.

Netwerken met KPC Groep?
KPC Groep helpt u op verschillende manieren om een sterk netwerk met uw regio op te bouwen. Wij maken u arbeidstoeleiding op uw school veelzijdig en compleet. Denkt u bij voorbeeld aan ondersteuning bij :

  • SVA; branchegerichte cursussen en certificering
  • ESF-subsidie 
  • Inrichting van leerwerkplaatsen
  • Arbeidskundig onderzoek
  • Naschoolse zorg
  • Netwerkkaart

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Training arbeidstoeleiding

Onder de noemer ‘Arbeidstoeleiding 2.0’ organiseert KPC Groep een bijeenkomst speciaal over het thema stages en arbeidstoeleiding.