Direct naar content

Tienerschool

Tienerschool

10-14 onderwijs
Veel leerlingen ervaren de overgang van PO naar VO als een grote stap. Er is vooral in de eerste drie leerjaren van het VO een grote mate van voortijdige uitstroom en doorstroom naar andere onderwijssoorten. De ontwikkeling van een ‘tienerschool’ voor 10-14 jarigen biedt veelbelovende mogelijkheden om deze problemen op te lossen.

Zowel procesmatig als inhoudelijk is KPC Groep partner voor PO- en VO-besturen die een onderwijsvoorziening willen creëren voor leerlingen en ouders die de keuze voor een vervolgopleiding willen maken na ‘groep 10’. 10-14 onderwijs anticipeert op hardnekkige problemen bij de overgang PO-VO: ontbreken van doorlopende leerlijnen; verschillen in pedagogisch-didactische aanpak; gebrekkige onderwijskundige samenwerking en onjuiste determinatie.‘Warme overgang’
Met de ontwikkeling van een tienerschool wordt de definitieve keuze voor de vervolgopleiding verlegd naar de leeftijd van 14 jaar. Uit onderzoek blijkt dat de schoen vooral wringt op het snijvlak van vmbo-t en havo. Met name kinderen die 530-542 scoren op de Cito-eindtoets kunnen met een Tienerschool beter bediend worden. Door uitstel van de keuze en een warme overgang naar 3 vmbo of 3 havo/vwo kunnen vaak hardnekkige knelpunten in de aansluiting po en vo worden weggenomen.

Opmars van 10-14 onderwijs
Steeds meer basis- en middelbare scholen willen hun leerlingen de tijd geven om zich te ontwikkelen. Onderwijs speciaal gericht op kinderen van 10-14  jaar is bezig met een opmars. De afgelopen jaren is op drie plekken onderwijs voor 10- tot 14-jarigen gestart, namelijk in Gorinchem, Amsterdam en Ridderkerk.

De komende schooljaren komen daar nieuwe locaties bij, onder meer in Zwolle en de regio Parkstad (Zuid-Limburg). Nog eens 70 schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden.  

Onze dienstverlening
KPC Groep stond aan de wieg van 10-14 projecten zoals het Tiener College in Gorinchem. We begeleiden momenteel verschillende schoolbesturen die aan 10-14 (willen) gaan werken. We bieden ondersteuning rond bestuurlijke vraagstukken, de opzet en implementatie van concrete projecten, draagvlakonderzoek, organisatieontwikkeling, professionalisering en begeleiding van ontwikkelgroepen.


Interessant voor u 

Contact met adviseur