Direct naar content

Doorgaande lijn

Over KPC Groep

Leerlingen leren bij verschillende vakken verschillende methoden voor tekstanalyse, somoplossing, onderzoek  of het vinden van oorzaak en gevolg. Ze leren verschillende strategieën te hanteren en vinden het lastig om een transfer te maken tussen de verschillende vakken. Leerlingen hebben er baat bij dat docenten op zijn minst op de hoogte zijn van elkaars aanpak en nog beter – de verschillende aanpakken op elkaar afstemmen.

Een knip in de studievaardigheden
Veel docenten vinden dat leerlingen erg veel moeite hebben met plannen, concentreren en zelfstandig studeren. Vooral onder docenten die in de bovenbouw lesgeven is dit een veelgehoorde klacht. Onderzoek naar de hersenen heeft uitgewezen dat het deel van het brein dat complexe taken als bijvoorbeeld plannen reguleert zich maar langzaam ontwikkelt en pas met ongeveer 22 jaar is uitontwikkeld. Ten delen kunnen de leerlingen het niet en hebben ze afhankelijk van de leeftijd op verschillende  manieren ondersteuning nodig. Leerlingen ervaren nu geregeld een ‘knip’ in de benodigde studievaardigheden tussen de onder- en bovenbouw.

Horizontale en verticale afstemming
Leerlingen kunnen hun voordeel doen met een doorgaande leerlijn studievaardigheden; een lijn die leerlingen houvast biedt bij het optimaal uitvoeren van de studietaken van de verschillende vakken binnen hetzelfde leerjaar maar ook leerjaar na leerjaar. Een lijn die leerlingen inzicht geeft in het eigen studiegedrag en aangeeft welke doelen ten aanzien van studievaardigheden gerealiseerd dienen te worden. KPC Groep kan scholen ondersteunen in de horizontale en verticale afstemming van studievaardigheden en het ontwikkelen van een doorgaande lijn studievaardigheden. 

Opbrengsten

  • Een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn studievaardigheden

Licentie

Vraag nu een VSV licentie aan (eerste maand gratis proberen)


  • VSV licentie aanvragen