Direct naar content

Uitslag

Over KPC Groep

Individuele resultaten zijn direct door de mentor opvraagbaar. Groepsresultaten nadat de hele groep (automatisch) is afgesloten. De tabel met het groepsoverzicht kan eenvoudig worden opgenomen in een Leerling Volg Systeem.

Conclusies
Na de afname van de VSV Online, als de scores bekend zijn, wordt bekeken welke conclusies daaruit getrokken kunnen worden. Allereerst is het van belang de gegevens te leggen naast de bestaande leerling-informatie, de eigen indrukken over het functioneren van deze leerling, de behaalde resultaten en de daarop gebaseerde verwachtingen. De mate waarin de scores van de VSV Online en de eigen indrukken overeenkomen bepalen (mede) hoe het gesprek zal verlopen.

Vervolggesprek
De waarde van de uitslag wordt bepaald door de kwaliteit van het daarop volgende gesprek. Hierin bespreekt de mentor met zijn leerling de gegevens vanuit een open, geïnteresseerde opstelling. Wat vindt de leerling van de uitslag? Herkent hij zich erin? Waar is hij verbaasd, tevreden, ongerust over? Hoe denkt hij bepaalde probleemgebieden aan te pakken? Welke rol ziet hij daarbij voor de school, welke voor zichzelf? Het gesprek is gebaseerd op inzicht verwerven door (zelf)reflectie. Aan het eind ervan is het niet (alleen) de bedoeling dat de leerling weet hoe de mentor c.q. school over hem denkt (valkuil voor de docent!). Het gaat erom dat de leerling meer inzicht heeft gekregen in zijn eigen functioneren, beter in staat is zijn positie te bepalen en van daaruit te werken aan mogelijke probleemgebieden.

In gesprek met leerlingen die de VSV Online hebben ingevuld, leert de ervaring dat ze heel graag willen dat er naar hen geluisterd wordt. Leerlingen stellen het op prijs wanneer de uitslag van een vragenlijst met ze wordt besproken. De pedagogische en didactische vaardigheden van de mentor maken een dergelijk gesprek tot een succes: sluit aan bij wat de leerling kan en beloon positief gedrag. Op deze manier is de VSV Online uitermate geschikt om leerlingen bewust te laten worden van hun eigen leren.

Licentie

Vraag nu een VSV licentie aan (eerste maand gratis proberen)


  • VSV licentie aanvragen