Direct naar content

Nieuws +

Nieuws
KPC Groep haalt Yrjö Engeström naar Nederland

22-06-2017 De wereldvermaarde Finse hoogleraar Yrjö Engeström is één van de grote denkers op het gebied van leren en organiseren. KPC Groep haalt Engeström op 9 oktober naar Nederland!

Lees verder
Gratis quickscan Handelingsgericht Werken

15-06-2017 Veel basisscholen hebben de afgelopen jaren de stap gezet naar handelingsgericht werken. Veel tijd, geld en energie is hierin geïnvesteerd. Renderen uw inspanningen?
We hebben een gratis online-quickscan die u helpt om de tussenbalans op te maken.

Lees verder
KPC Groep en School & Veiligheid bundelen krachten in calamiteitenteam

13-06-2017 Met ingang van heden kunnen scholen bij ernstige calamiteiten via Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Daarmee bundelen Stichting School & Veiligheid en KPC Groep hun krachten. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardige ondersteuning bij ernstige calamiteiten.

Lees verder
Whitepaper werken met kernconcepten

09-06-2017 Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Lees verder
Onderzoekskader Inspectie: hoe bepaal je schoolambities in PO?

06-06-2017 Samen met het bedrijfsleven hebben onderwijsorganisaties via de regeling Innovatiearrangementen in experimentele projecten samengewerkt aan beter beroepsonderwijs. In een fraai magazine van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) wordt de balans opgemaakt en kijken betrokken terug op de inhoudelijke effecten en impact van de experimenten en nieuwe verbindingen.

Lees verder
Zicht krijgen op cruciale leermomenten in PO

06-06-2017 Leerlijnen zijn de basis van het onderwijsaanbod. Zij bevatten per taal- of rekendomein een groot aantal tussendoelen. Een veelvoorkomend probleem is dat leerkrachten door de ellenlange doelenlijsten vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Lees verder
Samenwerking Increatie en KPC Groep

06-06-2017 In het onderwijs is een grote behoefte aan een instrument dat leraren en mentoren in staat stelt de verworven competenties en vaardigheden van leerlingen te volgen. Zonder dat dit leidt tot extra werklast. Studietracker biedt hiervoor effectieve oplossingen.

Lees verder
Whitepaper professionaliseren met impact

31-05-2017 In een whitepaper beschrijven onze experts Evelien Loeffen en Ton Bruining allereerst in vogelvlucht welke professionaliseringspraktijken de Nederlandse scholen voor PO, VO en MBO de afgelopen jaren rijker zijn geworden. We geven aan welke praktijken potentieel hebben in het licht van toekomstbestendig onderwijs. Wat werkt en wat kan er versterkt worden?

Lees verder
Basisopleiding zorgcoördinator

31-05-2017 Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit. KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. In zes dagen legt deze opleiding een stevig fundament om uw taak en rol als zorgcoördinator goed uit te kunnen voeren.

Lees verder
Slimmer en effectiever werken met groepsplannen

17-05-2017 In veel scholen is het groepsplan allesbehalve een praktisch werkdocument. De administratieve kant van het groepsplan is op de voorgrond geraakt en het doel erachter is ondergesneeuwd. Onder leerkrachten neemt de roep om onderwijs zonder groepsplannen dan ook toe.

Lees verder
Gratis klankbordgesprek over uw professionalisering

17-05-2017 KPC Groep biedt u de kans voor een frisse en scherpe blik van buiten. De kans om uw professionaliseringsbeleid of bestaande leerpraktijken in uw organisatie tegen het licht te houden.

Lees verder
Video-interview over de ontwikkelingen in het MBO

17-05-2017 Onlangs ging nieuws- en kennisplatform Profiel Actueel in gesprek met Ton Bruining, directeur KPC Groep en adviseur mbo. Een video-interview over beroepsonderwijs en de impact van de veranderende omgeving op leren en ontwikkelen van professionals.

Lees verder

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en publicaties? Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief.