Direct naar content

Implementatie herziening kwalificatiestructuur bij ROC Friese Poort (Sneek en Drachten)

29-6-2016  Vanuit KPC Groep zijn Bart van Kuik en Ageeth Nijboer betrokken bij de implementatie van de herziening kwalificatiestructuur bij de afdeling Horeca van Friese Poort, Sneek en Drachten. Samen met de betrokken docenten en onderwijsdeskundigen gingen ze in gesprek. Een terugblik op de afgelopen periode met  Bertjan Sturing, Cornelieke de Jong, Stéphennie Groen, Anco van Kammen, Mariëlle Swarte en Merlijn Schoppers.

Over de actuele stand van zaken

“Wij werken binnen het domein Horeca hard aan de IHKS. Het fijne curriculum vertalen we nu naar lessen. We doen dit in een werkgroepenstructuur, waardoor wij ook een duidelijke leerlijn en samenwerking tussen de vestigingen Drachten en Sneek op de kaart zetten. Op dit moment is het erg druk met de examens en raakt de IHKS even wat op de achtergrond.”

Over het waarom van externe ondersteuning

“Door de omvang van het project was het voor een interne projectleider lastig dit  in de reguliere werkzaamheden in te passen. De wens was een duidelijke projectleiding met een constante projectleider, die de culturen van de twee vestigingen verbindt.”

Over het proces van Kwalificatiedossier tot ontwikkeling lesprogramma

“Het proces verloopt soepel en gestructureerd, hoewel het niet altijd gemakkelijk is en de tijdsdruk hoog is. De docenten willen snel naar het lesprogramma (de praktische kant) en zijn minder bezig met het Kwalificatiedossier (theoretische kant). De KPC Groep- adviseur zorgt dat de Kwalificatiedossier-kant (de theoretische kant) ook gedekt is en dat we daarna naar het lesprogramma, de praktische kant gaan. Deze stappen zetten we 1 voor 1, gestructureerd, en worden uitvoerig plenair besproken. Het proces mag sneller dan het nu gaat. Dat ligt niet zozeer aan de adviseurs, maar vooral aan onze collega’s. Die komen soms wat later in beweging om het lesprogramma te ontwikkelen, dan wenselijk. Toch ligt er nu een mooie basis waar we het komende leerjaar mee kunnen starten.”

Over keuzedelen

“Dit schiet op dit moment zijn doel voorbij. Door configuraties blijven de keuzedelen weliswaar uitvoerbaar voor de ROC's, maar valt er weinig te kiezen voor de student. Van regionale inkleuring is op dit moment helemaal geen sprake. We gaan uit van een groeimodel en hebben er vertrouwen in dat dit zich positief ontwikkelt in de toekomst. Er liggen op dit gebied nog veel en interessante kansen voor Friese Poort. Mogelijkheden voor de student worden straks echt groter als de student ook kan kiezen voor keuzedelen buiten de eigen opleiding. Bijvoorbeeld over de domeinen heen.”

Over samenwerking met KPC Groep

“Ageeth Nijboer en Bart van Kuik  bieden structuur in de overleggen, geven advies en bewaken het tijdpad. Naast inhoudelijke input, stelt de adviseur kritische vragen, waardoor wij stappen maken in de ontwikkeling van het programma. Af en toe komt ook even de “vuist op tafel” en wordt een discussie afgekapt als deze niet relevant is, of al eerder gevoerd. Het is ook fijn dat er iemand van buitenaf mee kijkt en het beste uit beide teams samenbrengt.”

Over het afgelopen jaar

“Het is een heel intensief jaar geweest, maar het was goed om eens helemaal opnieuw naar je onderwijs te kijken en na te denken over wat nog beter kan in ons onderwijs. Er is nog meer winst te behalen in de samenwerking tussen de verschillende opleidingen en werkgroepen. Daar hadden de KPC Groep-adviseurs ook nog meer op kunnen sturen. Wel fijn is dat de adviseur altijd bereikbaar is,  zowel telefonisch als per mail. We zijn heel tevreden over de persoonlijke benadering."

Contact met adviseur

Bekijk ook