Direct naar content

Lancering nieuw Protocol Dyslexie mbo op 21 juni

11-4-2017  Het Protocol Dyslexie voor het mbo is volledig herzien! Meld u nu aan voor de gratis lanceringsbijeenkomst op 21 juni 2017 .

Het vorige protocol Dyslexie voor het mbo sloot niet meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en bij de nieuwe wet- en regelgeving. Daarom is het protocol geactualiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, Cinop, ITTA en KPC Groep. Zij zijn hierbij ondersteund door het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo. Het Protocol Dyslexie mbo is herzien in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Conferentie gratis toegankelijk 
Op 21 juni wordt het herziene protocol gelanceerd tijdens de conferentie Grip op dyslexie in het mbo. Tijdens deze conferentie worden deelnemers voorzien van de nieuwste inzichten en handvatten voor screening, diagnostiek, begeleiding en de implementatie van dyslexiebeleid binnen de school. Daarnaast ontvangen deelnemers na afloop gratis het geactualiseerde Protocol Dyslexie mbo. Het bijwonen van deze conferentie is gratis.

U kunt zich niet meer aanmelden. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Voor vragen kunt u mailen naar naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.

  • Download hier de flyer van de conferentie