Direct naar content

Download Mbo Groeiboek

MBO groeiboek KPC Groep Editie 201727-06-2017  Waar staat uw mbo-opleiding in de samenwerking met de omgeving, met bedrijven, met andere scholen en maatschappelijke organisaties? 

Het Mbo Groeiboek onderscheidt vijf verschillende niveaus van ontwikkeling in verbindingen met de buitenwereld. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs staat of valt met de wijze waarop opleidingen, teams en leraren met de buitenwereld verbonden zijn. Hoe ver reikt de samenwerking met de buitenwereld? Blijft het bij kennisuitwisseling over en weer of is er een ambitie om de grens tussen het onderwijs en de buitenwereld verder op te heffen? Waardeoordelen hierover treft u niet aan in deze publicatie. De enige die die waardeoordelen kan uitbrengen bent u zelf. Het Mbo Groeiboek is geen toetsingskader. Het is wel een inspiratiebron, discussie-aanjager en hulpmiddel om de ontwikkeling van uw opleiding te volgen en te sturen. 

 

  • Download hier het Mbo Groeiboek 

Directeur/adviseur beroepsonderwijs