Direct naar content

Ontwikkeling LOB als rode draad in de begeleiding VMBO-leerlingen

Loopbaanleren24-4-2016 Alle VMBO-scholen in Nederland staan in de startblokken om de huidige tweedejaars leerlingen volgend schooljaar goed te kunnen ontvangen in klas drie met een vernieuwd examenprogramma voor de beroepsgerichte vakken. ‘Leren kiezen wat bij je past’ afgestemd op wat je boeit en waar je goed in bent, maakt wezenlijk onderdeel uit van deze vernieuwing.

Scholen bezinnen zich op hun loopbaangerichte leeromgeving, de gesprekken die ze met leerlingen (en hun ouders) voeren én de wijze waarop ze leerlingen begeleiden bij het leren stellen van hun eigen vragen. Meer en meer realiseren VMBO-scholen zich dat het begeleiden van leerlingen bij ‘wat hen past’ start bij aanvang van het VMBO. Daartoe richten ze een leeromgeving in waarin onderbouw en bovenbouw samenwerken. Doel: een doorlopende leerlijn die vervolgd kan worden in het MBO of HAVO. Immers: ‘Leren kiezen wat bij je past’ is anno 2016 onlosmakelijk verbonden met leren en werken. Met een leven lang leren.

LOB-dossier
VMBO-leerlingen (BB, KB en GL) komen dan ook in juli 2018 met een zgn. LOB-dossier én een VMBO diploma naar het vervolgonderwijs. Zo geldt niet meer uitsluitend de cijferlijst bij het diploma. Maar ook bewijslast met betrekking tot de ontwikkeling van loopbaancompetenties: wat boeit je, hoe sluit dat wellicht aan bij waar je goed in bent of in wilt worden, wat wil je daarin dan ontdekken, hoe geef je daar zelf sturing aan en hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen je daarbij kunnen ondersteunen ? Kortom de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Het LOB-dossier laat zien hoe de leerling aan de ontwikkeling van deze competenties heeft gewerkt en geeft richting aan de vervolgstap die hij gaat zetten.

We spraken met het Van der Meij College en het Varendonck College over de wijze waarop ze anticiperen op LOB.

Contact met adviseur

Bekijk ook