Direct naar content

Analyseren van toetsresultaten

31-1-2017 - De kop van het nieuwe jaar is eraf. De eerste maand van 2017 is voorbij. In het basisonderwijs betekent dat er in korte tijd heel veel toetsen afgenomen zijn. Alle resultaten zijn ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en wat nu….?

Er zal uiteraard een analyse moeten plaatsvinden. Een analyse van de resultaten van individuele leerlingen: hoe gaat het met het rekenen van Chantal en met de spelling van Achmed?

Antwoorden zoeken
Maar het gaat om meer. Ook zijn de toetsen bedoeld om in beeld te brengen waar u staat als school. Hoe doen wij het in vergelijking met de rest van het land?  En misschien wilt u ook wel weten of de professionalisering van uw team in begrijpend lezen tot betere resultaten heeft geleid? Hebben onze nieuwe afspraken over klassenmanagement en differentiatie het gewenste effect? Kortom: veel vragen waarop het antwoord in de toetsgegevens gevonden kan worden.

Onderwijsverbetering
In het nieuwe onderzoekskader van de inspectie neemt het evalueren van de school een belangrijke plaats in. Een goede analyse van de toetsresultaten moet leiden tot een onderwijsverbetering. Uit onderzoek is bekend dat scholen waar teams zich regelmatig buigen over de toetsresultaten en daarna indien nodig hun onderwijs aanpassen betere resultaten laten zien (Fullan; 2000). Een ander gegeven is dat ruim 90% van de scholen een samenhangend leerlingvolgsysteem gebruikt. Maar dat minder dan 70% van de scholen een goede analyse van de verzamelde gegevens maakt en conclusies daaraan verbindt voor het vervolg van het onderwijs (bron: De Staat van Onderwijs; Onderwijsjaarverslag 2014-2015).

Evalueren en reflecteren
Toetsen is pas dan zinvol als we wat met de resultaten doen. Een analyse op school- en groepsniveau moet leiden tot een verbetering van het onderwijs. Een goede analyse is een middel om te evalueren en te reflecteren. Door de analyse worden trends zichtbaar en kan de leerkracht zijn aanbod nog beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van zijn groep. Ook op schoolniveau is een goede analyse een basis om de juiste beleidskeuzes te maken bij bijvoorbeeld de keuze van een nieuwe methode, de indeling van groepen, etc.

Een goede analyse maken is niet iets dat je zomaar doet. Goed kunnen analyseren kun je leren. Het vraagt wel om specifieke vaardigheden.

Ondersteuning

Niet elke leerkracht en niet elk team heeft deze vaardigheden in huis. Verder kan een “blik van buiten” de analyse versterken. Reden voor ons u een aanbod te doen met een aantal mogelijkheden voor ondersteuning (klik op de afbeelding om deze te vergroten).  

Wilt u meer weten? Interesse in onze ondersteuning? Vul in onderstaand formulier uw gegevens in en we nemen snel contact met u op.

*
*
*

Contact met adviseur

Bekijk ook