Direct naar content

Onderzoeksproject naar beweeggedrag van leerlingen

Hinkelen30-1-2017 Er zijn steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat bewegen een positieve invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen en gedrag. 

Bewegen en leren is een gebied dat volop in beweging is en waarop KPC Groep actief is. Als netwerkorganisatie zijn we verbonden met onderzoeksinitiatieven op het gebied van bewegingsonderwijs en als kennismakelaar delen we graag nieuwe inzichten en kansen voor het onderwijsveld.

Project KEIGAAF
Het project  KEIGAAF is op zoek naar 8 basisscholen in de provincie Noord-Brabant en Limburg die als referentieschool mee willen doen aan een onderzoek. KEIGAAF heeft als doel dat  kinderen meer gaan bewegen en plezier krijgen in het bewegen, zodat het een automatisme wordt.

Het project kenmerkt zich door een brede aanpak in de wijk met behulp van de scholen. Deelnemende basisscholen, gelegen in aandachtsgebieden van Eindhoven, vormen het hart van waaruit de activiteiten zich over de wijk zullen uitspreiden. De school, ouders en lokale partners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de activiteiten en de uitvoering ervan. Naast deze brede aanpak worden gezinnen met een kind of meerdere kinderen met overgewicht een individueel leefstijltraject aangeboden. Geaccrediteerde leefstijlcoaches, coachen het gezin naar een gezondere leefstijl. Door de interactie tussen de fysieke en de sociale leefwereld van kinderen te versterken, zullen kinderen naar verwachting actiever worden en wordt de buurt meer leefbaar, wat bijdraagt aan het verkleinen van leefstijl gerelateerde gezondheidsverschillen.

Referentiescholen gezocht
De vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit van Maastricht doet in samenwerking met het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool onderzoek naar de effectiviteit en het proces van KEIGAAF. Zij zijn op zoek naar scholen basisonderwijs, waar ze onderzoek mogen doen naar bewegen. Het gaat niet om scholen die mee willen doen met het project, maar om scholen die dienen als referentie.

Meedoen met het onderzoek als referentieschool betekent dat 1x per jaar, 3 jaar achtereen, leerlingen van de groepen 4 t/m 6 (schooljaar 2016-2017) een vragenlijst invullen over bewegen en leefstijl. Daarnaast komen studenten tijdens een 1 gymles fitheidstest uitvoeren en wordt lengte en gewicht opgenomen. Ook krijgen de leerlingen voor een periode van 1 week een beweegmeter.

Scholen die mee willen werken aan het onderzoek, krijgen uiteraard de resultaten te zien. Deze resultaten kunnen helpen bij het inzicht krijgen in de effecten van het huidige beleid van school.

Meer weten?
Heeft uw school interesse als referentieschool mee te werken aan dit project. Neem dan contact op met Irene de Kort: i.dekort@kpcgroep.nl


Contact met adviseur