Direct naar content

Masterclass gedrag en leerprestaties verbeteren d.m.v. bewegen

Hinkelen9-9-2016 Bijna 1 op de 5 leerlingen in Nederland heeft een achterstand binnen de motorische ontwikkeling. Deze achterstand uit zich doorgaans niet alleen binnen de motoriek, maar met name binnen het gedrag en leren. Dit betekent dat bijna een kwart van de leerlingen baat heeft bij extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. Herkent u deze kinderen?
Is het zorgteam op uw school multidisciplinair en specialistisch genoeg om leerling, leraar en ouder optimaal te ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen? Is er voldoende kennis en ervaring in huis om passend onderwijs toe te passen vanuit de ontwikkelingsdriehoek? 

Bewegen

Verbreed de zorg binnen uw school door bewegen te integreren. Want bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar speelt een cruciale rol in de rijping van het centrale zenuwstelsel. Vanuit de wetenschap is aangetoond dat de motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bewegen, gedrag en leren hebben invloed op elkaar. 


Masterclass 11 januari 2017

De masterclass geeft je inzichten in de belangrijkste basale ontwikkeling van het kind, namelijk de motorische ontwikkeling. Je leert hoe deze ontwikkeling in verband staat met de rijping van het centrale zenuwstelsel en welke invloed het kan uitoefenen op het gedrag en leervermogen van het kind.

In deze inspirerende masterclass wordt gestart met het aan den lijve ervaren welke motorische stappen het kind maakt gedurende de basisschoolperiode. Dit is de basis om te herkennen welke leerlingen achterlopen in hun motorische ontwikkeling. Middels de ontwikkelingsdriehoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en gaan we in op de verschillende stappen van de neuro-motorische ontwikkeling. Ook bespreken we de werking van het brein en haar functies.

Voor het versterken van jouw signaal- en adviesfunctie als professional, worden praktische tips en handvatten aangereikt. Tevens worden de basisprincipes van ‘gericht bewegen in de klas’ stap voor stap doorgenomen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen, die zowel individueel als klassikaal toepasbaar zijn. 

Voor wie 

Voor leraren, intern begeleiders, (motorisch) remedial teachers, pedagogisch medewerkers, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, orthopedagogen, directieleden. 

Inschrijving
Deze masterclass vindt plaats op 11 januari van 14.00 tot 16.00 uur bij KPC Groep. De masterclass wordt verzorgd in samenwerking met Angelique Otterspeer en Judith Sprong, beiden zijn specialisten 'leren en bewegen'. U kunt zich hier inschrijven.

Kijktip: tv-reportage RTL Nieuws. Klik hier


Contact met adviseur