Direct naar content

Onderzoekskader Inspectie: hoe bepaal je schoolambities in PO?

06-06-2017 Sinds 1 februari 2016 beoordeelt de Inspectie de tussenresultaten van scholen in het primaironderwijs niet meer. In het nieuwe onderzoekskader dat per 1 augustus 2017 in werking treedt, worden de doelen die de school zelf stelt richtinggevend.

Leerkracht Beatrixschool

Als school bent u meer dan ooit zelf aan zet. Aan u de opdracht uw eigen ambities of schoolstandaardenvast te leggen. Maar hoe doe je dat? Aan de hand van twee voorbeelden laat Hans Boudestein zien welke stappen u kunt zetten.

Contact met adviseur