Direct naar content

Overzicht en inzicht in cruciale leermomenten leerlijn rekenen

8-6-2016 Leerlijnen bevatten per rekendomein een groot aantal tussendoelen. Leerkrachten zien vaak door de bomen het bos het niet meer en verliezen de grip op de leerlijn van de methode. Zij missen daarmee het overzicht op de rekenontwikkeling van leerlingen in groep 1 t/m 8 en het inzicht in welke leermomenten cruciaal zijn in deze ontwikkeling.

Zicht hebben op deze ankerpunten in leerlijnen is  belangrijk om een doorgaande lijn in school te realiseren, om wezenlijke doelen in bijvoorbeeld het groepsplan te kiezen. Maar ook om (risico)leerlingen effectief te begeleiden. KPC Groep biedt via trainingen scholen hierbij ondersteuning.

Wat zijn cruciale leermomenten?

Cruciale leermomenten zijn de bouwstenen in een leerlijn rekenen die noodzakelijk zijn om een volgende stap te kunnen maken. Het gaat om een moment van inzicht dat nodig is voor verdere rekenontwikkeling. Als leerlingen dit inzicht of deze vaardigheid niet verwerven, dan dreigt de verdere ontwikkeling te stagneren. Als een leerling bijvoorbeeld niet de getallen t/m 10 kan splitsen, dan wordt het lastig om overschrijdingen van het tiental uit te voeren.

Het belang van inzicht in cruciale leermomenten

Inzicht in de cruciale leermomenten in een leerlijn stelt leerkrachten in staat boven de methode te gaan staan en zorgt voor verbinding tussen de leerjaren. Het stimuleert dat leerkrachten samen onderzoeken hoe zij hun onderwijs inhoudelijk en didactisch zo goed mogelijk kunnen afstemmen op deze drempels rekenontwikkeling. Kennis van cruciale leermomenten is onmisbaar om tijdig risicoleerlingen doeltreffend te kunnen begeleiden en de rekenactiviteiten passend af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.

Het samen onderzoeken van de cruciale leermomenten kan zowel toegepast worden bij het werken vanuit een leerlijn van een methode als bij het werken vanuit een algemene leerlijn, zoals de leerlijnen van de SLO.  In de analyse van de cruciale leermomenten worden ook nadrukkelijk groep 1 en 2 betrokken. Hier wordt immers de basis gelegd voor een goede rekenontwikkeling.

Trainingen op maat

KPC Groep geeft bovenschoolse trainingen aan rekencoördinatoren en/of intern begeleiders en op schoolniveau trainingen aan teams in het basis- en speciaal onderwijs. Onderdeel van deze training is het:

  • toepassen van de Referentieniveaus Rekenen als ijkpunt voor: 'wat we willen bereiken';
  • analyseren van de behaalde opbrengsten per rekendomein;
  • samen per leerjaar analyseren van de cruciale leermomenten in de leerlijn rekenen groep 1 t/m 8;
  • ‘borgen’ van deze cruciale leermomenten in de schooleigen leerlijn;
  • samen onderzoeken van hoe je (risico) leerlingen effectief kunt begeleiden bij de cruciale leermomenten, zowel naar leerinhoud als didactiek

De trainingen worden altijd op maat samen met opdrachtgever en deelnemers samengesteld en sluiten aan bij de eigen praktijk.

 
Meer weten? Neem contact op met Arjan Clijsen, Maud Dolman of Margje van Muiswinkel.

 

Contact met adviseur

Bekijk ook