Direct naar content

Samenwerking Stichting Delta en KPC Groep

17-2-2016 De scholen van Stichting Delta zijn volop in beweging. KPC Groep biedt hierbij ondersteuning op het gebied van beleidsondersteuning, schoolontwikkeling en professionalisering. Zo is door adviseurs van KPC Groep een handboek en stappenplan data-analyse ontwikkeld voor leerkrachten.

 

Een  van de strategische speerpunten van Delta is het anders organiseren van het primair proces en het invoeren van functiedifferentiatie.  In een bijeenkomst is donderdag 16 februari de publicatie  ‘Ruimte creëren – Ruimte benutten’ officieel aangeboden aan Delta met verslagen van de Onderwijs Anders trajecten op Delta scholen.

Van links naar rechts: ondergetekende, Marijke Bertu, Robert Hilhorst (lid College van Bestuur), Annelies Wiggers (Programmamanager PO) en Wim Folker (Bestuursconsulent Kwaliteit/directeur Bestuursbureau).


De publicatie kunt u hier downloaden.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Bekijk ook