Direct naar content

Internationale publicatie over ontwikkeling academische opleidingsschool

8-6-2016 Tijdens het jaarlijks congres van het Steunpunt Opleidingsscholen op 31 mei jl. presenteerde Sanne Akkerman, hoofddocent aan de Universiteit Utrecht het onderzoeksartikel Multilevel boundary crossing in a PDS partnership. Dat deed ze samen met Ton Bruining, directeur en adviseur van KPC Groep.

Akkerman en Bruining onderzochten de data die gedurende vijf jaar door een netwerk van scholen en een lerarenopleiding verzameld werden. De onderzoekers waren nieuwsgierig naar de ontwikkeling van dat netwerk en met name naar de opgaven waarmee een beginnend netwerk geconfronteerd wordt en welke vormen van leren zich daarbij voordoen. Daarbij was er vooral één terugkerende uitdaging namelijk het betrekken van anderen.

Uitkomsten
Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij de opstart van het project de deelnemers voor de opdracht stonden om een nieuw werkproces op gang te brengen. Zowel door de deelnemende organisaties, de initiatiefgroep en individuele betrokkenen wordt vooral geleerd door onderling af te stemmen en daar hulpmiddelen bij te gebruiken. Er vindt ook dieper leren plaats in het netwerk door met elkaar te leren en vanuit de positie van de ander naar zichzelf en naar de eigen organisatie te kijken. Ook vindt transformatief leren plaats maar vooral nog op het niveau van het individu. De onderzoekers wijzen erop dat de centrale figuren in het netwerk de ontwikkeling van het netwerk niet alleen bevorderen, maar ook in de weg kunnen staan. Het onderzoek laat ook zien dat de centrale rol die de initiatiefnemers innemen het voor anderen moeilijk maakt om aan te haken.

Lovende reactie
Het artikel van Akkerman en Bruining verscheen onlangs in The journal of the learning sciences. De redactie van dat blad looft de analytische blik en het meerjarig perspectief van de onderzoekers. “Akkerman and Bruining challenge us to see learning as occurring simultaneously at, and in complex interactions across, these multiple levels, and to consider learning processes at much longer time scales than our field has traditionally considered.”

U kunt het artikel hier downloaden.

Directeur/adviseur beroepsonderwijs