Direct naar content

School profiteert nauwelijks van bijscholing leraar

12-4-2016  ‘School profiteert nauwelijks van bijscholing leraar’. Zo kopte Trouw dinsdagochtend 12 april n.a.v. het onderzoek ‘De Staat van de leraar’ dat op 13 april wordt aangeboden aan minister Bussemaker. 'De Staat van de leraar’ is opgesteld door de Onderwijscoöperatie. Ze hield een enquête onder leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Belangrijke uitkomsten zijn dat professionalisering geïsoleerd plaatsvindt en er weinig of geen samenhang is met het schoolbeleid. ‘Schoolvisie en de persoonlijke doelen van de leraar moeten op elkaar worden afgestemd.’ Ook zouden directeuren meer in dialoog met leraren moeten gaan over hoe professionaliseringsactiviteiten vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk op de hele school.

  
De leraar aan het roerHandreiking

Nuttige inzichten, tips en goede praktijkvoorbeelden zijn te vinden in de publicatie ‘De leraar aan het roer’. Een handreiking die KPC Groep ontwikkelde op basis van literatuurstudie en actieonderzoek in po- en vo-scholen. U vindt in de publicatie handvatten om de professionele ontwikkeling te stimuleren en te verbinden met de ontwikkelingen waar de school voor staat.

 
Meer weten?

Neem contact op met Emerance Uytendaal of Evelien Loeffen

  

 

Ook interessant!
Interview in Profiel (april 2016) met bijzonder hoogleraar Marjan Vermeulen over docentprofessionalisering. Marjan Vermeulen is vanuit KPC Groep aangesteld als bijzonder hoogleraar docentprofessionalisering bij de Open Universiteit.

 

Contact met adviseur

Contact met adviseur