Direct naar content

Atelier docentprofessionalisering op 20 juni

9-5-2016 Leraren willen lerende professionals zijn. Schoolleiders willen leiding geven aan een professionele cultuur. Schoolbesturen streven naar de ontwikkeling van scholen als lerende organisaties. Op 20 juni organiseert KPC Groep onder het motto ’Wat je leert, ben je zelf’ een bijzonder atelier voor scholen die het lerend vermogen van de school en van de leraren willen versterken.

Op 12 april bracht de Onderwijscoöperatie, de belangenorganisatie van leraren, het rapport ‘De staat van de leraar’ uit. In dit rapport presenteerde zij de resultaten van een enquête onder 754 leraren. Ruim de helft van de leraren vindt dat er een missing link is tussen schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren. Is dat een wrange constatering die gedaan wordt acht jaar nadat met actieplannen en convenanten impulsen werden gegeven aan de professionalisering van leraren? Of is het heuglijk nieuws waaruit blijkt dat er in scholen wordt gezocht naar verbinding?

Ontwikkeling in scholen
In onze praktijk zien we dat er door leraren en schoolleiders op allerlei manieren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een omgeving waarin leraren kunnen professionaliseren. Zoals de inrichting van een eigen academie voor leraren, onderwijsteams die met coaches werken aan elke dag een beetje beter, de ontwikkeling van academische opleidingsscholen en deelname van leraren aan masteropleidingen.

Leren in verbinding
Schoolleiders en HR-functionarissen worden uitgenodigd om op 20 juni aan de hand van eigen vraagstukken en concrete voorbeelden uit hun onderwijspraktijk aan de slag te gaan. Samen onderzoeken we wat er nodig is om professionalisering van leraren van een individueel naar een meer collectief perspectief te brengen. We zoeken naar manieren om  persoonlijke doelen van leraren en schoolontwikkeling meer op elkaar af te stemmen. KPC Groep wil een proces van co-creatie vormgeven waarin kennis en inzichten van scholen gedeeld en verdiept kunnen worden. Wat je leert, dat ben je zelf!

Wij brengen onze ervaring in met de begeleiding van professionele leergemeenschappen, bestuursacademies en academische opleidingsscholen en de blinde vlekken, uitdagingen en vraagstukken die zich daarbij voordoen. Verder zullen de inzichten en aanbevelingen vanuit onderzoek van hoogleraar docentprofessionalisering Marjan Vermeulen worden ingebracht.

Programma op maat
Leren in verbinding, dat is de gedachte achter het atelier. In de voorbereiding van het atelier worden de deelnemers door ons benaderd om de vragen die zij hebben op het terrein van ambities, professionaliseringsplannen en professionaliseringspraktijken te expliciteren. De vragen vormen het uitgangspunt voor het programma van 20 juni. Dit bestaat uit afwisselende sessies van kennisdelen en ontwerpen. Daarin werken we met de cyclus van collectief leren aan concrete stappen.


cyclus lerende organisatie

  1. Wat is de collectieve ambitie van de school?
  2. Welke vragen heeft de school?
  3. Wat betekenen antwoorden op die vragen?
  4. Welke consequentie trekt de school daaruit?
  5. Welke actie leidt de school daaruit af?
  6. Hoe kan het succes van die actie gevolgd en geëvalueerd worden?

Tijdens het atelier werken deelnemers uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs parallel aan elkaar.

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen? Wij nodigen u graag uit op maandag 20 juni van 15.30 tot 19.30 uur bij KPC Groep in ‘s - Hertogenbosch. Deelname is kosteloos. U kunt zich hier aanmelden.

Directeur/adviseur beroepsonderwijs