Direct naar content

Masterclass gericht bewegen en leren

20-10-2016  Er zijn steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat bewegen een positieve invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen en gedrag. 

In samenwerking met de motorisch remedial teachers Judith Spronk en Angelique Otterspeer organiseert KPC Groep een masterclass over het belang van de motorische ontwikkeling binnen het gedrag en leren. Deze vindt plaats op 11 januari.

Bewegingsachterstand
Angelique Otterspeer: “Bijna 1 op de 5 kinderen binnen het basisonderwijs in Nederland heeft een bewegingsachterstand. Veel van deze kinderen ondervinden hierdoor stoornissen binnen hun gedrag, concentratie en schoolprestaties. Helaas wordt deze achterstand nog te vaak onderschat of niet herkend.”

De trend is dat kinderen veel tijd doorbrengen achter de pc en de laptop. Bewegen en spelen komen hierdoor in de verdrukking. Angelique: “Door bewegen in te zetten, bijvoorbeeld voorafgaand aan een cognitieve taak, wordt het brein voorzien van meer zuurstof. Leerstof wordt hierdoor gemakkelijker eigen gemaakt en beklijft sneller, maar ook de concentratie neemt toe.”  

Onderzoek
Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat sport en bewegen op school positieve effecten hebben op onder meer de hersenstructuur van kinderen, en op functies zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. Angelique: "Professionals binnen het onderwijs waar we nauw mee samenwerken zien significante verbeteringen, o.a. binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij merken dat kinderen beter in hun vel zitten, dat frustraties verminderen en dat hun gedrag verbetert. Tenslotte, een kind dat goed in zijn vel zit, is beter gemotiveerd en ontvankelijker om te leren.”

Anders kijken naar het kind
“Wij geven in deze masterclass professionals inzichten om anders naar het kind te kijken en buiten de kaders te denken en te handelen van enkel de cognitieve ontwikkeling. Want bewegen, gedrag en leren hebben grote invloed op elkaar.” De innoverende cursus 'leren en bewegen' is bedoeld voor professionals in het po en vo, maar bijvoorbeeld ook voor pedagogisch medewerkers van o.a. kinderdagverblijven.

Masterclass
Het doel van de masterclass is deelnemers te laten ondervinden hoe belangrijk de motorische ontwikkeling is. Maar ook welke invloed de motorische ontwikkeling heeft op de totale ontwikkeling van het kind. Angelique: “De motorische ontwikkeling is de basis van de totale ontwikkeling van kinderen en van groot belang voor het welzijn en het leervermogen van het kind. Bewegen is dus niet alleen leuk en gezond. Het is tevens onmisbaar voor de rijping van het centrale zenuwstelsel. Motoriek is meer dan alleen bewegen. In deze cursus laten we zien hoe je op een laagdrempelige manier gericht bewegen kunt inzetten om tot een andere manier van leren te komen. Tevens ligt een accent op het bewegings-en rekenonderwijs.”

De masterclass ‘bewegen en leren’ vindt plaats op 11 januari (14.00 - 17.00 uur). 

U kunt zich hier inschrijven.


 

Contact met adviseur