Direct naar content

Leren en ICT: maak het concreet

15-03-2017 Veel scholen willen niets liever dan ICT beter integreren in het onderwijs. Er komen steeds meer laptops en iPads de school binnen. Maar zijn we er dan? Interview met Pleuni van Rooij. 

Het beeld is dat veel scholen op redelijk basaal niveau gebruikmaken van ICT. Hoe komt dat? Waarom is het voor veel scholen lastig om ICT beter in te zetten in het onderwijsproces? 
“Dat heeft uiteenlopende redenen. Zoals vaak bij onderwijsvernieuwingen is er altijd weinig tijd. En soms zijn er ook te weinig (financiële) middelen. Tegelijkertijd zie je dat er vanuit de overheid flink geïnvesteerd wordt om het gebruik van ICT in het onderwijs te stimuleren, zoals met het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Het gaat eigenlijk om het faciliteren en het scheppen van de juiste randvoorwaarden. De randvoorwaarden zoals ook Kennisnet deze beschrijft in het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. 

“Als scholen aan de slag gaan met ICT ligt de focus vaak op de materiële randvoorwaarden. Maar met de aanschaf van iPads, Chromebooks of laptops, ben je er nog lang niet. Het werken met ICT in de klas vraagt een andere manier van lesgeven en vooral een andere manier van denken bij docenten. Dit is een aspect wat vaak wordt vergeten. Naar mijn mening is het belangrijk om veel meer te investeren in de docenten, de uitvoerders. Als er al een duidelijke visie is rondom leren en ICT, bespreek  deze dan uitvoerig met docenten. Beter nog, betrek ze bij het ontwikkelen van die visie. Want mensen willen veranderen, maar niet veranderd worden. Maak duidelijk wat ervan hen verwacht wordt en ondersteun ze daarbij. Om het aantrekkelijk te maken, moet je docenten ook vooral laten inzien wat het gebruik van ICT in de klas kan opleveren.”


Welke mogelijkheden van ICT worden naar jouw mening met name weinig benut om het leren te verbeteren?

 “Met ICT in de klas kun je eigenlijk heel veel. Dat is voor veel scholen en docenten eigenlijk ook direct een valkuil. Want waar begin je? Als het aansluit bij de visie van de school kun je ICT in de klas gebruiken voor meer samenwerkend leren, differentiëren en gepersonaliseerd leren. Maar dat is voor sommige scholen en docenten echt nog een stap te ver. Differentiëren in de klas bijvoorbeeld, is al een hele uitdaging op zich. Ook een andere manier van lesgeven en denken. Ik denk dat je ICT met heel veel verschillende doelen kunt inzetten in de klas. Zolang het maar helder is wat die doelen zijn. 

“In het kader van betekenisvol, uitdagend en interessant onderwijs, zou je ICT in de klas ook kunnen gebruiken om het onderwijs aantrekkelijker en meer afwisselend te maken. Dit doet iets met de motivatie van leerlingen. Daarnaast kan inzet van ICT of digitale leermiddelen de docent ook veel tijd besparen. Bijvoorbeeld bij het fenomeen ‘flipping the classroom’ en bij blended learning. Hierdoor blijft er meer tijd over voor verdiepingsopdrachten en rijke leertaken, de leuke dingen! Bij het inzetten van ICT in de klas, bepaal je dus zelf wat je doel is. En hierin zijn er dus ook verschillende niveaus. Het is prima om klein te beginnen en zo te gaan ontdekken wat ICT in de klas nog meer voor jou als docent kan gaan betekenen.”

Een van de mogelijke toepassingen van ICT in het onderwijs is differentiëren. Wat voor kansen zie je hier liggen voor docenten? 

“Differentiëren en gepersonaliseerd leren speelt op dit moment een belangrijke rol binnen de scholen. De inzet van ICT in de klas kan daar op verschillende manieren aan bijdragen. Met digitale tools kun je veel meer informatie over leerresultaten van leerlingen verzamelen. Bijvoorbeeld door tijdens de les een online kennisquiz te gebruiken. Op basis van de uitkomsten, de leerresultaten, kun je dan bepalen hoe de les er verder uit gaat zien. Ga je verder met instructie voor de hele groep? Of zijn er aantal leerlingen die verder geen instructie nodig hebben en met andere opdrachten verder kunnen? Als je nog een stapje verder gaat, en meer verschillende digitale tools gaat inzetten, kun je ook meer te weten komen over wanneer een leerling de beste leerresultaten bereikt. Instructie via video of juist via (gesproken) tekst? Dit zegt iets over het type leerling. Als je hier in je onderwijs op kunt inspelen, gebruik je eigenlijk adaptieve digitale leermiddelen om zo de beste leerresultaten te bereiken. Onderwijs op maat. Je ziet dat educatieve uitgevers hier op wel op aanhaken, maar hier valt zeker nog veel winst te behalen.”

Ondersteuning
ICT zinvol inzetten in de klas? KPC Groep gaat graag met u het gesprek aan. Aan de hand van een stappenplan analyseren we de uitgangssituatie van uw school, vakgroep, afdeling of sectie. We maken ambities, wensen en behoeften scherp en komen met een concreet actieplan. Wat moet er gebeuren en hoe gaan we dat doen? 
 Ook interessant

Contact met adviseur