Direct naar content

KPC Groep in consortium evaluatie vernieuwing vmbo

26-4-2016 Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. Een consortium onder leiding van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) gaat de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo uitvoeren. KPC Groep maakt deel uit van het consortium. Het onderzoek is toegekend door NRO.

De onderzoekers gaan na hoe scholen de vernieuwing van het vmbo implementeren, tot welke resultaten dat leidt en in hoeverre de vernieuwingsdoelstellingen van het ministerie van OCW worden gerealiseerd. Samen met ecbo (projectleider en penvoerder), SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf gaan we de komende zes jaar uitvoering geven aan het onderzoeksproject. Dit moet leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor het beleid en de onderwijspraktijk. (bron: NRO