Direct naar content

Monitoren van sociale veiligheid

20-9-2016  Sinds het schooljaar 2015-2016 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. De inspectie voor het onderwijs ziet er tijdens het schooljaar 2016-2017 extra op toe of scholen in voldoende mate de sociale veiligheid in school monitoren met een valide instrument.

De PO-Raad en VO-raad bieden sinds begin dit jaar scholen de mogelijkheid om sociale veiligheid van leerlingen te meten. Scholen die de sociale veiligheid van leerlingen in kaart brengen, kunnen zo voldoen aan de minimale wettelijk verplichte monitoring zoals de nieuwe Wet Sociale veiligheid op school die vraagt. Binnenkort worden de uitkomsten van de pilot verwacht.

Deelname aan de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor in 2016 in opdracht van het Ministerie van OCW was voor scholen gratis. De school kreeg een uitgebreide standaardrapportage op locatieniveau. Of dit initiatief een vervolg krijgt is vooralsnog niet duidelijk.

Aanspreekpunt
De meeste scholen hebben een medewerker die de rol van vertrouwenspersoon vervult. Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij situaties waarin leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen of zelfs een klacht hebben over het gedrag van een ander in en om school. Via KPC Groep kun je de basistraining voor vertrouwenspersonen volgen. Wat is je positie in school? Welke taken horen bij jouw rol als vertrouwenspersoon? En voel je je hiertoe ondersteund en toegerust in jouw school? Klik hier voor meer informatie


Contact met adviseur