Direct naar content

Nieuws over bestuur en directie

27-3-2017 Per 1 april neemt Johan van der Horst afscheid van KPC Groep als bestuurder/algemeen directeur. Hij gaat gebruikmaken van de levensloopregeling, gevolgd door pensioen. De bestuurlijke taken worden overgenomen door de beide directeuren Ton Bruining en Linda Schlundt Bodien.

Johan van der Horst is 12 jaar verbonden geweest aan KPC Groep. In die periode vond enerzijds de omslag plaats van KPC Groep als instelling voor gesubsidieerde activiteiten naar een in de markt opererende organisatie. Anderzijds de omslag van kennisinstituut naar een adviesbureau dat opdrachtgevers ondersteunt bij het realiseren en implementeren van vernieuwingen.

Johan van der Horst

Johan: “Dankzij onze trouwe relaties hebben we deze metamorfose kunnen doorvoeren. Voor de collega`s is hun grote betrokkenheid op de mensen in het onderwijs niet veranderd. Het betekende wel een enorme omslag in denken en handelen. Met groot respect dank ik de collega`s voor de wijze waarop eenieder aan de toekomst van KPC Groep heeft bijgedragen en daardoor aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in ons land.”

 

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Directeur/adviseur Primair Onderwijs