Direct naar content

The missing link

2-11-2016 Onderwijs zonder technologie is vrijwel niet meer denkbaar. Een digitaal schoolbord, het bijhouden van presentie in het schooladministratieprogramma of leerlingen die met een tablet of laptop voor zich in de les zitten. Vrijwel álle scholen in Nederland hebben toegang tot glasvezelverbindingen of internet via de kabel (92% in augustus van dit jaar).

Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat gebeurt er tijdens de lessen, het primaire proces in een school? Minder dan je zou verwachten. In andere processen, zoals communicatie (e-mail) en administratie (LVS), is de intensiteit van ict-gebruik vele malen groter.

De kwaliteit van het onderwijs is eerder onder druk komen te staan door technologie dan dat het verder geholpen is. Dat voelen veel docenten zo, en dat gevoel wordt ondersteund door onderzoek en media-aandacht. Echter, wanneer je de kritische noten kraakt, dan blijkt dat de wereld er genuanceerder uitziet. De crux is dat de verbinding tussen ‘leren’  en ‘technologie’ in scholen veel minder goed is gelegd dat tussen ‘technologie’ en ‘communicatie’ of ‘administratie’.

Heel gericht inzetten van ict op de leerbehoefte van specifieke doelgroepen werkt wél, zo heeft recent onderzoek aangetoond. En de balans zoeken tussen didactiek, inhoud en technologie werkt óók. Er is dus wel degelijk winst te behalen in het onderwijs door middel van technologische hulpmiddelen of digitale leermiddelen.

Niet blind varen

Wanneer scholen op zoek gaan naar de verbinding tussen het onderwijs dat ze (willen) bieden en de technologische mogelijkheden die ze in huis hebben, dan komt de ontwikkeling op gang. Geen grote impuls investeringen, niet exclusief kiezen voor een bepaalde leverancier of fabrikant, niet blind varen op een al dan niet gepersonaliseerde onderwijsmethode.

Een goed vertrekpunt is het zogenaamde SAMR-model waarmee in school het gesprek gevoerd kan worden over hoe technologie ingezet wordt: als vervanging, toevoeging, verandering of heruitvinden van onderwijs. Stap twee is het aangaan van kleine experimenten om de technologie op een van de vier niveaus in de praktijk te brengen. De laatste stap is het vastleggen van wat wel en wat niet werkt waarna de stap naar een hoger niveau gemaakt kan worden. Samengevat komt dit neer op: inspireren, experimenteren en evalueren.

Uitnodiging voor dé Onderwijsdagen

De uitnodiging aan scholen is om aan de slag te gaan volgens dat principe en docenten ruimte te bieden om op die wijze met technologie aan de slag te gaan. Gericht op het leren van kinderen. Over dit vraagstuk gaat KPC Groep graag met u in gesprek tijdens dé Onderwijsdagen.

Deze blog is geschreven door Marijn van den Dool.

Contact met adviseur