Direct naar content

Training voor vertrouwenspersonen

11-10-2016 In samenwerking met Patricia Ohlsen, deskundige op het gebied van ongewenste omgangsvormen, kindermishandeling en huiselijk geweld organiseert KPC Groep de training voor vertrouwenspersonen binnen het onderwijs. 

Patricia: “Volgens de Arbowet zijn scholen verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.”

Wat wil je meegeven als trainer? 

Patricia: “Ik gun iedere deelnemer meer zelfvertrouwen om te kunnen handelen als er situaties van ongewenste omgangsvormen binnen school voorkomen, of zelfs een klacht. Deze training gaat in op de verschillende aspecten die bij de functie van vertrouwenspersoon horen. Vormen van ongewenste omgangsvormen, taken en verantwoordelijkheden, de klachtenroute, je eigen normen en waarden, gesprekken kunnen voeren met klagers en beklaagden etc.”

Via KPC Groep kun je de training voor vertrouwenspersonen volgen. Klik hier voor meer informatie.


Contact met adviseur