Direct naar content

Uitnodiging extra regiobijeenkomst Masterplan Dyscalculie

13-5-2016  In navolging op het Masterplan Dyscalculie (ERWD) organiseren KPC Groep en CPS op 13 juni een extra regiobijeenkomst. Deze bijeenkomst is een herhaling van de regiobijeenkomsten van afgelopen maart. De Steunpunten taal en rekenen vo en mbo, CPS en KPC Groep nemen de praktische organisatie, locatie en de berichtgeving voor hun rekening. Tijdens de bijeenkomst zoomen we in op leerlingen met ernstige rekenproblemen (ERWD) en hun overgangsmomenten tussen po, vo en mbo. De uitwisseling tussen docenten uit deze onderwijssoorten staat centraal. 

Bent u

  • werkzaam in het po en benieuwd waar uw leerlingen met rekenen na groep 8 in het voortgezet onderwijs verder mee gaan?
  • werkzaam in het vo en geïnteresseerd in het rekenverleden en de rekentoekomst van uw leerlingen?
  • werkzaam in het mbo en wilt u weten wat uw studenten met rekenen in het primair en voortgezet onderwijs leren?

Dan is de regiobijeenkomst mogelijk interessant voor u! 

Voor wie?
De regiobijeenkomst is toegankelijk voor professionals uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die werken met leerlingen met ERWD. Deelname is interessant voor:

  • po: docenten groep 8, rekenspecialisten en intern begeleiders
  • vo: docenten rekenen, brugklascoördinatoren, rekencoördinatoren, zorgcoördinatoren en decanen en mentoren met oog voor/affiniteit met rekenen
  • mbo: docenten rekenen, rekencoördinatoren, zorgcoördinatoren, intakecoördinatoren, studieloopbaanbegeleiders met oog voor/affiniteit met rekenen 

Wat is het doel?
De uitwisseling van ervaringen, knelpunten en good practices met betrekking tot de omgang met leerlingen met ernstige rekenproblemen staat centraal. Voor leerlingen met ERWD vormen overgangsmomenten van de ene onderwijssector naar de volgende een risico. Er valt veel winst te behalen rond deze momenten: bewustwording en het belang van aandacht voor ERWD bij de overgangsmomenten van onderwijssoorten of intake kunnen veel opleveren. Na de keynote door Ria Brandt en Madeleine Vliegenthart over rekengesprekken (een rekengesprek is een gesprek tussen student of leerling en een expert en gaat in op de rekenontwikkeling van de leerling) gaat u de dialoog aan met mensen van uw eigen onderwijssector, vervolgens vinden gesprekken plaats tussen deelnemers uit verschillende onderwijssectoren.

Deze extra regiobijeenkomst vindt plaats op maandag 13 juni van 13.00 tot 17.00 uur bij  CPS,   Plotterweg 30  3821 BB Amersfoort

Aanmelden? Klik hier