Direct naar content

Week tegen het pesten: En de rest van het jaar?

14-9-2016 In de week van 19-23 september krijgt in Nederland het tegengaan van pesten op school veel aandacht tijdens de ‘Week tegen het pesten’. In Vlaanderen loopt van 17 tot 24 februari 2017 de Vlaamse week tegen pesten. De campagnes zorgen voor veel media-aandacht en helpen het thema ‘pesten’ stevig op de agenda te zetten. Maar als school blijft natuurlijk de vraag hoe je de rest van het jaar dit thema de juiste aandacht geeft.

De campagneweek leidt tot interessante zwaan-kleef-aan-effecten. Neem bijvoorbeeld de inzet van de Helmondse Nieky Holzken (kickboxer) die voor Cartoon Network campagne voert voor dit thema. Een ‘inhaker’ als deze heeft twee pluspunten: een rolmodel brengt de boodschap over en het platform waarbinnen dit gebeurt is niet gebonden aan een themaweek. Cartoon Network pakt namelijk door met haar zogenaamde buddy network. De slogan van dit buddy network is ‘wees een maatje, geen pestkop’ en deze boodschap is voor scholen gemakkelijk over te nemen.

Schoolbrede aanpak
Scholen die werk willen maken van hun beleid tegen pesten doen er goed aan om een aanpak te kiezen die past bij de schoolcontext en langer duurt dan een thema-week. Nederlands Jeugd Instituut (NJI) stelt in de publicatie ‘Wat werkt tegen pesten’ (2015) dat een schoolbrede aanpak effectiever is. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat interventies effectiever zijn wanneer meerdere systemen rondom het kind worden betrokken. Individuele interventies en maatregelen lijken niet of minder effectief te zijn, of in sommige gevallen het pesten zelfs te verergeren.

Rol vertrouwenspersoon bij pesten
Bij het opstellen of herzien van het anti-pestbeleid is het goed die wetenschap in het achterhoofd te houden en te starten met een inventarisatie van wat er in school aan acties zijn (geweest) bij dit thema. Daarnaast is het van belang te weten wat de overheid verwacht van scholen (wettelijk kader). Het in positie brengen van de vertrouwenspersoon is daarbij essentieel. Meer weten over de rol van vertrouwenspersonen in een school? Klik hier.

Interessante weblinks

Nederland: Pestweb, NPO Week tegen het pesten, Klokhuis, School en Veiligheid  

België: Scholen zonder pesten, Kies kleur tegen pesten

Contact met adviseur