Direct naar content

Studietraject Terug naar de bedoeling

12-5-2016 Iedereen die in het onderwijs werkt is begonnen vanuit een ‘bedoeling’. Die bedoeling kwam en komt echter steeds meer onder druk te staan. Onderwijsprofessionals klagen over toenemende regeldruk en de uitdijende bureaucratie. Het lijkt vaak niet meer te gaan over dat waar het onderwijs voor bedoeld is.

KPC Groep verzorgt onder het motto’Terug naar de bedoeling’ voor schoolleiders in het PO studietrajecten.

Leerdoelen zijn:

  • Ontwikkelen van een visie en strategie over onderwijsvernieuwing en de implementatie in de eigen school
  • Leren kennen van inspirerende nieuwe onderwijsinitiatieven in Nederland
  • Creëren van een leergroep van enthousiaste schoolleiders voor onderwijsvernieuwing
  • Kennis verwerven over het verankeren van onderwijsvernieuwing

 
Inhoud
Het studietraject omvat in totaliteit 55 uur. Deelnemende schoolleiders werken aan visieontwikkeling op het onderwijs en de vertaling daarvan naar de eigen schoolpraktijk, leiderschap en strategische bedrijfsvoering. Na de inleidende studiedag ‘Verdraaid goed onderwijs’ en korte sessies over de eigen organisatie en positie formuleren de deelnemers eigen ontwikkelpunten en zogeheten ‘kijkvragen’. Deze kijkvragen worden gebruikt tijdens een studiereis. Deze vierdaagse studiereis brengt de deelnemers naar scholen in Nederland waar nieuwe vormen van onderwijs ontwikkeld zijn en naar organisaties waar de bedrijfsvoering is gericht op het creëren van eigenaarschap en het werken vanuit ‘de bedoeling’. Ze leveren bruikbare inspiratie op om in de eigen school onderwijsvernieuwing op te pakken.  

Het traject wordt afgesloten met een studie/werkdag. Doel van de bijeenkomst is de verbinding maken tussen de ervaringen en ideeën opgedaan tijdens de studiereis en de beleidsdoelen van de komende jaren. Wat betekent dit voor de leerlingen, voor de scholen, voor de schoolleiders en voor het bestuur en hoe zetten we dit om in concrete plannen, met eigen leerdoelen en leerdoelen voor de organisatie?

Werkvormen
Het traject bestaat uit een combinatie van theorie, systemisch werken, werkbezoeken, persoonlijke reflecties, teambesprekingen

Resultaten
Na het traject:

  • Zijn deelnemende schoolleiders in staat hun onderwijsvisie te vertalen naar de concrete schoolsituatie
  • Hebben schoolleiders handvatten gekregen om onderwijsinnovatie te implementeren in de school
  • Hebben schoolleiders zich verrijkt met nieuwe kennis, inspiratie en aanpakken van onderwijsinnovatie

 
Begeleiding
Het studietraject wordt begeleid door Irene de Kort en Ton Bruining. Graag brengen we u in contact met referenten. Momenteel verzorgen we het studietraject ‘Terug naar de bedoeling’  voor onderwijsbestuur SALTO Eindhoven.

Contact met adviseur

Contact met adviseur