Direct naar content

Bekwaamheidseisen leraren op een vluchtelingenschool

26-4-2016 -  Op de LOWAN studiedag van 11 april vond een brainstormsessie plaats over de competenties van leerkrachten in het onderwijs aan nieuwkomers. Deze werd begeleid door Linda Schlundt-Bodien. Voor de sessie is het zelfevaluatieinstrument ontwikkeld ‘herijkte bekwaamheidseisen-nieuwkomersschool’.  

Het instrument is opgenomen in de publicatie ‘Bekwaamheidseisen leraren op een vluchtelingenschool’.  Het zelfevaluatie-instrument is een praktisch hulpmiddel voor het voeren van een discussie over het gewenste niveau van deskundigheid van professionals betrokken bij het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Ook kunnen de uitkomsten helpen bij het gericht werven van nieuw personeel.

U kunt het instrument hier downloaden.

Directeur/adviseur Primair Onderwijs