Direct naar content

Kleur bekennen in onderwijs

2-6-2016 Het krachtenveld van onderwijsorganisaties wordt complexer. Denk aan thema’s als passend onderwijs, omgaan met stakeholders en issues als veiligheid, radicalisering en opvang van vluchtelingen. Maar ook aan het samenwerken met partners met soms conflicterende belangen.

Kleur bekennen in onderwijs

Meer dan ooit moeten onderwijsorganisaties weten en uitdragen waar ze voor staan en hoe ze op kansen en risico’s anticiperen. Kleur bekennen in zowel onderwijskundig als moreel opzicht.

Met onze expertises ondersteunen we besturen en scholen bij vraagstukken rond identiteit, positionering en leiderschap.


Meer weten?

Directeur/adviseur Primair Onderwijs