Direct naar content

Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma’s PO-VO

8-9-2017 - Voor de ontwikkeling van Doorstroomprogramma’s PO-VO heeft de overheid een subsidieregeling ingesteld. Om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen kunnen bevoegd gezagen projecten indienen. Per ingediend project kan voor het schooljaar 2017-2018 maximaal € 124.000,- beschikbaar worden gesteld. De programma’s moeten tenminste door één basisschool en één middelbare school gezamenlijk worden vormgegeven. KPC Groep heeft uitgebreide ervaring in procesbegeleiding en inhoudelijke expertise op het gebied van leervoorwaarden voor het VO (zoals 10-14 onderwijs; versterking reken- en taalonderwijs, versterking zelfregie leerlingen).

Als procesbegeleider ondersteunen we u en uw (mogelijke) samenwerkingspartners bij de fases van beeldvorming t/m besluitvorming, verzorgen we de subsidieaanvraag en bieden we ondersteuning bij de projectuitvoering.  

Let op! Tot 1 oktober kunt u uw aanvraag  indienen.  Graag staan we u ter zijde.  We hebben veel ervaring met vraagstukken en  de opzet en implementatie van innovatieprojecten rond de overgang po-vo. Zo is KPC Groep nauw betrokken bij initiatieven rond de doorlopende leerlijn 10-14 (‘tienercolleges’). Dit voorjaar vond over dit thema een landelijke conferentie plaats. 

Ondersteuning/ontzorging

Neem contact op met Rogier Levy of Lenie van Lieverloo.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling  doorstroomprogramma’s po-vo. 


Contact met adviseur

Contact met adviseur

Ondersteuning 10-14 onderwijs