Direct naar content

Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma’s PO-VO

12-7-2017 - Vanuit het Actieplan gelijke kansen is extra geld beschikbaar voor scholen om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen. Het gaat om een subsidieregeling Doorstroomprogramma’s PO-VO. De programma’s moeten tenminste door één basisschool en één middelbare school gezamenlijk worden vormgegeven.

Let op! Tot 1 oktober kunt u uw aanvraag  indienen.  Graag staan we u ter zijde. KPC Groep kan u ondersteunen bij het schrijven van de aanvraag en bij uitvoering van de doorstroomprojecten. We hebben veel ervaring met vraagstukken en  de opzet en implementatie van innovatieprojecten rond de overgang po-vo. Zo is KPC Groep nauw betrokken bij initiatieven rond de doorlopende leerlijn 10-14 (‘tienercolleges’). Dit voorjaar vond over dit thema een landelijke conferentie plaats. 

Ondersteuning/ontzorging

Graag helpen wij u bij het indienen en schrijven van de aanvraag.  Neem contact op met Rogier Levy of Lenie van Lieverloo.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling  doorstroomprogramma’s po-vo. 


Contact met adviseur

Contact met adviseur

Ondersteuning 10-14 onderwijs