Direct naar content

Werken aan de reputatie van je school

Je moet zijn wat je zegt22-2-2016 Net als iedere organisatie is ook een school gebaat bij de juiste beeldvorming en vertrouwen bij stakeholders. Een sterke reputatie is een voorwaarde voor succes. Welke aspecten spelen hierin een rol. Hoe geef je betekenis aan je reputatie en aan het ‘gezicht aan de school’?  In het artikel ‘Je moet zijn wat je zegt’ staan meningen en opvattingen uit het veld. Het artikel is verschenen in de februari-editie van Kader Primair.

Aan het artikel is ook meegewerkt door Els Pessers en Arie van Erp, adviseurs van KPC Groep op het terrein van resp. online communicatie en marketing-communicatie. Beiden verzorgen op het komende AVS-Congres een workshop over (online-)reputatiemanagement waarin onder meer resultaten worden gedeeld over een onderzoek naar schoolprofilering en websites. U kunt tot 1 maart aan dit onderzoek deelnemen.


Download