Direct naar content

Basisopleiding zorgcoördinator

31-5-2017 Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit. KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. In zes dagen legt deze opleiding een stevig fundament om uw taak en rol als zorgcoördinator goed uit te kunnen voeren. De opleiding staat in al haar facetten dicht bij de eigen praktijk en wordt door de cursisten zeer positief geëvalueerd. Enkele reacties van eerder deelnemers: "Wat ik hier leerde, kan ik direct toepassen in mijn eigen praktijk." "Ik heb meer inzicht gekregen in mijn positie en rol als zorgcoördinator." "Mij is veel helderder geworden welke interne en externe ontwikkelingen spelen rondom passend onderwijs."

De basisopleiding voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de zorgcoördinator:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp
  • Het adviseren van het management m.b.t. het ondersteuningsbeleid en passend onderwijs en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid
  • Het systematische evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken

Op 12 september start een nieuwe editie van de basisopleiding zorgcoördinator. 

Voor alle informatie klik hier

Contact met adviseur