Direct naar content

SVA: totaalpakket voor vso en praktijkonderwijs

10-5-2015 Veel jongeren in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben talenten en kwaliteiten die waardevol zijn voor werkgevers. Scholing Voor Arbeid (SVA) biedt certificeringstrajecten voor deze jongeren. Onder het label SVA biedt KPC Groep het vso en praktijkonderwijs een totaal pakket van leerinhouden, professionalisering van docenten en examinering. Zo worden scholen echt ‘ontzorgd’.

SVA is een kwaliteitskeurmerk. De SVA-certificaten sluiten aan bij de vereisten van de branche en de werkzaamheden die door werkgevers gevraagd worden.

Inpassen in het onderwijs
Vanwege wettelijke ontwikkelingen als de participatiewet, Passend Onderwijs en de komst van Entree-opleidingen komt in het vso en praktijkonderwijs een steeds groter accent te liggen op arbeidstoeleidende trajecten. Door onze brede ervaring in het vso en praktijkonderwijs weten we wat nodig is SVA in te passen in het onderwijs. We bieden al ruim 10 jaar certificerende trajecten aan in de sectoren techniek, groen, zorg & welzijn en economie (waaronder horeca). Daarnaast ontwikkelen we samen met scholen ook nieuwe certificeringstrajecten.

Meer weten over SVA. Klik hier voor de folder.

Contact met adviseur

Bekijk ook